Tåke (Foto/Photo)Bildet viser en gutt på skitur (Foto/Photo)Bildet viser en gutt på ski mot lyset (Foto/Photo)

Banner bakgrunnsslideshow

Man legge noen bilder som surrer og går i bakgrunnen av en banner, uten at noe i forgrunnen endrer seg.

Vurderinger og forbedringer

  • Krevende å få god kontrast mot ulike bakgrunner, men diverse bakgrunnseffekter kan fikse på det
  • Kan være forstyrrende for enkelte brukere og burde kunne stoppes via lett tilgjengelig knapp?
  • Skjule alt-tekst fra skjermlesere
  • Burde vært løst med css bakgrunner ideelt sett.​