Mediamoduler

Dette er moduler som har som oppgave å tilby bilder, video og lyd som primærelementer.

Mange moduler i Museum24 har støtte for å knytte ett mediaelement til seg, men her ser vi på mediamodulen og dens mange ulike måter å vise elementer på.

Media

Denne modulen kan vise et fritt antall mediaelementer av ulike typer på mange ulike måter.

Media: Grid

En vanlig visningsmetode når mange medialementer (helst bilder) ligger i en mediamodul, er å vise disse som et grid/rutenett.

Media: Slideshow (Bildekarusell)

Slideshow (bildekarusell) kan gi bruker en god opplevelse av bilder selv uten å måtte gå over til fullskjerm. Det kreves også lite plass i høyden, hvilket gjør siden som helhet mer oversiktlig.

Media kan også fremkomme i en rekke andre moduler, men er da sterk knyttet til øvrig innhold eller funksjonalitet i modulen, og som regel begrenset til ett element som kan sammenstilles med øvrig innhold i modulen.

Bannermoduler er imidlertid veldig mediatunge i den forstand at de ofte er veldig grafiske i sitt uttrykk og kan inneholde både bilde, bilder eller video som bakgrunnselement. Men ettersom bannere allikevel primært har som formål å lage veier videre til andre sider så tar vi disse for oss under lenkemoduler her.


Se: