Tekstmoduler

Dette er moduler som primært dreier seg om å presentere tekst på ulike måter. De har alle noen særegenheter, men mange av dem deler noen felles egenskaper, slik som å kunne fargesettes eller få tilknyttet et mediaelement.

Brødtekst

Dette er den mest benyttede modulen i Museum24 da den brukes til å formidle generell tekst. Den kan forekomme på en eller mange steder på en og samme side. Andre moduler kan forekomme mellom to brødtekstmoduler.

Byline (forfatter)

Dette er en liten modul som vanligvis legges rett etter ingress, eller evnt i bunnen av artikkelen og som sier noe om hvem som har skrevet saken.

Faktaboks (kort)

Dette er en annen visningsform av kort, der kortet ikke lenger er en lenke, men en informasjonsboks på selve landingssiden. I slike tilfeller kan den vise mer informasjon enn hva som gjøres hvis den samme faktaboksen vises som et kort (lenke).

Lenker i tekst

Noen av modulene åpner for at man kan lage lenker i løpende tekst.

Metadatalinje

Denne modulen kan vise info om publiseringstidspunkt eller andre metadata (tid, sted) knyttet til siden. Den plasseres normalt under ingress eller byline.

Person

Denne kan brukes for å angi strukturerte data omkring personer. Personer registrert på denne måten kan også vises i byline-komponenter eller vises via kortmoduler, og sånn sett gjenbrukes.

Referanseliste

En modul for å beskrive alle kilder og referanser man måtte ha benyttet ifbm med en side.

Tabell

Via denne kan man legge ut enkle datatabeller.

Tekst med media

De fleste tekstmoduler kan ha et mediaelement direkte tilknyttet til seg. Dette som et alternativt til å legge media ut via mediamodul, hvilket medfører mer frittstående mediaelementer.

Tittel og ingress

Dette er en modul som normalt innleder alle sider som lages i Museum24. Tittelen blir overskrift nivå 1 (h1) på siden og ingressen blir et avsnitt som normalt vises i noe større font enn vanlig brødtekst.

Åpningstider

Dette er en tekstmodul som kan benyttes for å få en ryddig formatering ved visning av åpningstider. Som et alternativt til evnt å beskrive dem i en vanlig tekstmodul eller liknende.