Tittel (h1) og ingress

Dette er en modul som normalt innleder alle sider som lages i Museum24. Tittelen blir overskrift nivå 1 (h1) på siden og ingressen blir et avsnitt som normalt vises i noe større font enn vanlig brødtekst.

Det er mulig å starte siden med andre moduler. F.eks kan man legge et stort banner øverst. Dette kalles gjerne for et "hero-banner". I slike tilfeller kan tittel og ingress vises under banneret, men i og med at banneret har en egen tittel og tekst kan dette fort bli smør på flesk. Så derfor skjuler man gjerne den vanlige tittel/ingress-modulen i slike tilfeller. 

Merk ellers at en side skiller mellom sidetittelog tittel,der tittel er det som vises øverst i sidens innholdsområde og blir sidens hovedoverskrift. Mens sidetittel brukes som tittel i nettleserfane, menyer etc. Disse kan altså ha ulik ordlyd om man ønsker det.

Teksfarge og bakgrunnsfarge vil følge det som er angitt i kundens design og kan også påvirkes ved at man kan fargesette seksjonen som tittel/ingress ligger i. I begge tilfeller må det ikke være mulig å velge noe som skaper heldige kombinasjoner med tanke på kontrast. Dette må påses i nettstedets design.


Se også

Vurderinger og forbedringer

  • Fra m24 v 2021.09.00 kommer mulighet til å sette h1 (overskriftnivå 1)  som tittelnivå i bannere slik at man ikke blir stående med sider uten en h1, når man brukere hero-banner og skjuler vanlig tittel/ingress.
  • Fra m24 v 2021.09.00 kommer h1  (overskriftnivå 1) ikke lenger til å bli brukt til tekstbaserte logoer i sidenes header, da dette skaper to hovedoverskrifter på alle sider.​