Vedlegg

Denne modulen gjør det mulig å lage lenker til dokumenter (pdf, word) eller bilder for nedlasting.

Her er noen dokumenter og bilder

Vist i liste.

Her er noen dokumenter og bilder

Vist i grid. Denne visningsformen er ganske utbrukelig slik den fremstår nå og bør fases ut?

Her er noen dokumenter og bilder

Komprimert liste

Her er noen dokumenter og bilder

Fritekstsøkbar liste

Vurderinger og forbedringer

Her er det mye å ta tak i. 

Generelt lite fleksible visningsmetoder. Er justert noe her. Må endres i grunndesign

  • La høyde være fri i liste visning
  • Større media (cover)
  • Orden på fontstørrelser

Grid-visning (bred/normal) bør enten kuttes eller justers kraftig

Tilgjengelighet

  • For mange lenker som gjør det samme i modulen. Droppe noen lenke, evnt ta dem bort fra tab-index i det minste
  • Se på alt-tekster på cover/iconer: bør de leses opp og i så fall hvilken info er relevant her.
  • Noe mer støtte/info rundt formålet med lenkene (vis versus last ned, filformat etc)
  • Burde vist størrelse på filene og kanskje også format som tekstliginfo i tillegg


 • Tilgjengelighet ved ekspandering av liste og listesøk: usikkert på hvordan dette funker for f.eks leselist
 • Kunne vært noe aria-labels på hvor mye som ligger i listen etc?