Hopp til hovedinnhold

Lenkelister

Denne modulen er en av mange måter å tilby lenker på i Museum24. Lenkelister kan også være et innebygget vedheng i en tekstmodul.

Det man primært trenger å påse i forhold til denne modulen er at det generelle utseende på lenker og knapper er i henhold til regler for enkelt identifisering og kontrast. Videre er det en fordel om det er noe avstand mellom lenker når disse ligger i en liste, for å skape en nødvendig klikkflate (for finger). Dette  bør håndteres i m24 grunndesign, eller kan evnt håndteres i egne design.

Lenkene bør også være markert ved fokusering (tab navigasjon f.eks) noe som også grunndesignet bør sikre. (fra 2021.09.00)

Her noen lenker som "teasere"

h2 brukes på lenkenes overskrift i denne visnignsformen. Burde vært h3 ( ivert fall når tittel vises i lenkelistemodulen) eller evnt ungått overskriftsnivå ettersom dette er lenker og ikke egentlig overskrifter?

Dette er en tekstmodul som kan benyttes for å få en ryddig formatering ved visning av åpningstider. Som et alternativt til evnt å beskrive dem i en vanlig tekstmodul eller liknende.

Bannere brukes alene eller utgjøre et rutenett sammen med andre bannere for å skape veier videre til annet innhold. De kan være svært varierte både i innhold og presentasjon, men har alltid som formål å skape veier videre.

Dette er en liten modul som vanligvis legges rett etter ingress, eller evnt i bunnen av artikkelen og som sier noe om hvem som har skrevet saken.

Denne modulen skaper lenker over til DigitaltMuseum via kort som viser DigitaltMuseum objekter.

Her noen lenker gruppert

Når tittel vises i komponenten, burde streng tatt alfabetisk index vært h3 og ikke h2?

B

D

E

Å

Vurderinger og forbedringer

  • Her handler det først og fremst om å sikre at nettstedet/kundens design ikke ødelegger for grunnleggende krav knyttet til å kunne identifisere lenker og nødvendig kontrast
  • Kunne vært et visuelt skille på interne og eksterne lenker​
  • Kunne være mer info knytte til lenker til fysiske dokumenter (dokumenttype, størrele)
  • Feil med tittelnivå h2 på teaserliste
  • (mer funksjonalitet i forhold regelsett, evnt flere måter å vise lenker på (som kort))

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1