Vertikal og horisontal flyt / navigasjon

Her ser vi spesielt på hvilke moduler man kan benytte for å oppnå en horisontal flyt/navigasjon i innholdet og hvilke fordeler og utfordringer dette kan gi.

Karuseller, slideshow, brede tabeller og horisontale kort-slidere er fire måter å vise innhold på i Museum24 som vil kunne medføre en form for navigasjon i horisontal akse.

Dette betyr grunnleggende at noe innhold ikke er synlig ved første øyekast og enten må nås ved å navigere til dette eller ved å vente på at dette dukker opp dersom det er en form for autoplay involvert.

Styrkene til slike metoder er at man kan tilgjengeligjøre mye innhold uten å bruke så mye høyde. Bruker vil kunne skaffe seg en god oversikt over hva siden tilbyr og deretter velge å navigere horisontalt i innhold som virker interessant (gitt at man oppnår en oversikt over hva man kan forvente å finne i de ulike horisontale utvalgene). Dette kunne man også fått til ved å vise "noe" og så gi bruker mulighet til å utvide utvalget vertikalt.

Utfordringene med disse metodene er at det ikke er gitt at brukere (enten de kan se i fullstendig eller begrenset grad) klarer å nå eller forstå innholdet på effektive måter.  Spesielt krevende kan dette være for de som må bruke tastaturnavigasjon, da slike komponenter da krever at man må kunne bruke alle funksjonene knyttet til horisontall-modul ved hjelp av tastatur. Dette i seg selv er løsbart, men kan være svært krevende om man skal effektivt kunne veksle mellom slike modulers navigasjonselementer og de faktiske elementene (bannere/bilder/kort) som modulene navigerer i.


Hva sier andre om dette?

Vurderinger og forbedringer

  • Vurdere gode alternativer til horisontal scrolling. Altså måter å trekke frem mye innhold på uten å innledningsvis bruke for mye vertikal plass.
  • Innføre obligatoriske alternative veier til horisontalt innhold slik at bruker kan klikke seg til sider med komplett vertikalt innhold i stedet for å scrolle horisontalt.
  • Gi sluttbruker mulighet til å veksle mellom ulike presentasjonsformer, eks slideshow versus thumbnails/grid.
  • Finnes det best-practice 3.parts moduler som faktisk ivaretar alle tilgjengelighetshensyn?