Hopp til hovedinnhold

Bannere: karuseller

Karuseller kan være krevende å bruke for folk med skjermlesere ol. om de ikke er korrekt kodet

 • strukturelt
 • ​funksjonelt / animasjoner
 • visuelt

I Museum24 kan man velge "karusell" som en presentasjonsform for et fritt antall bannere i en rutenettseksjon.  Denne presentasjonsformen er benyttet i varierende grad, og det er også varierende meninger om slik måte å trekke frem innhold på, uavhengig av om bruker har spesielle behov eller ei.

Karusell-visning av bannere skiller seg noe fra liknende funksjonalitet i Museum24 hvor man kan presentere bilder i et slideshow. Dette ved at bannerne ofte informerer om og lenker videre til prioritert innhold, mens bilde i et slideshow normalt sett ikke inneholder mer informasjon enn hva som ligger i selve bildet/bildeteksten.

Lenger ned på siden ligger en karusell for "testing" og deretter en del betraktninger rundt hvordan den fungerer og hva som evnt kan forbedres.

Se også:

Vurderinger og forbedringer

 • Overordnet label/tittel på en karusell (seksjonstittel?)
 • Finne en karusell plugin (3.part) som følger alle krav​?
 • Sørge for at alle labels (knapper for å navigere, starte/stoppe etc) er gode og på riktig språk og at knappene er synlige også for de som kan se helt eller litt. Det kan variere litt fra design til design hvor godt dette er løst. Det er også litt utfordrene å standardisere farge på piler etc ettersom det er mye ulike farger/innhold som disse kan havne oppå. Derfor bør de lages tryggere på et generelt nivå; f.eks alltid mørke på en delvis gjennomsiktig hvit bakgrunn (kun rundt icon/knapp).
 • Ved autoplay (kan avgjøres redaksjonelt) mangler "start/stop" knapp
 • Fryktelig vanskelig å keyboardnavigere mellom navigasjonskontroller (neste/forrige etc) og selve innholdet i hver slide (som også har fokuselementer). Hvordan få satt fokus på selve innholdet i bannerne på logisk tidspunkt..?
 • Brukerteste 
  • Eks Overganger mellom bannere godt nok håndtert for skjermlesere (aria-hidden=true/false)

Andre Museum24 moduler eller temaer..

..som omfatter horisontal navigasjon over innhold hvor kun en eller noen elementer er synlige til enhver tid

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1