Hopp til hovedinnhold

Versjon 2017.06.00

Hva inneholder denne versjonen?

 • Mediamodul: 
  • Fikset bug knyttet til fullskjermvisning. 
  • Går direkte til neste slide når man starter slideshow-avspilling.  
  • Mulig å trykke på et bilde i forhåndsvisning for å åpne/lukke innstillinger knyttet til bildet. 
  • Mulig å slå av "fullskjermsknapp" for alle bilder i en mediamodul via en sentral innstilling i modul.
  • Støtte for bruk av fokuspunkt ved visning : grid/grid bred og bildeformat: utfallende.
 • Kart: Støtte for mer avanserte kart 
  • Krever en oppgradering til versjon 3 av kartmodulen. Dette gjøres i første omgang gradvis for kunder som trenger ny kartfunksjonalitet. Ny funksjonalitet muliggjør bl. a utvikling av egneproduserte lag oppå kart, samt bedre støtte for å knytte punkter man ser i kartet opp mot en liste/filter over punkter (og punkttyper) som ligger under/ ved siden av kartet.
  • (Eksempel kommer)
 • Kalender: Støtte for "Hva skjedde i dag" i et gitt år eller for et gitt antall år siden. Baserer seg på kort med historiske datoer påført.
 • SEO/tilgjengelighet: 
  • Forbedringer knyttet til alternativ-text på bilder. Innført et lite varsel i adminklient knyttet til bilder som tas i bruk, men mangler alt-tekst.
  • Unngå "spider-traps" knyttet til tidsnavigatorer (kalender) ved å hindre  at man kan bla evig i tid frem og tilbake.
 • Datovisning i metadatalinje: Viser fulle månedsnavn i stedet for forkortelser.
 • Fullskjermsvisning: Tar vare på fullskjermparameter i URL slik at man forblir i fullskjerm ved reload av siden. Gjelder både kart og mediamoduler.
 • Ytelsesforbedringer i adminklient.


Kommer snart...

Utover dette så har det blitt jobbet  med forbedringer av kortkonseptet i m24. Dette er relativt omfattende endringer som ikke med i denne versjonen da det ikke har blitt testet godt nok ennå til at vi er komfortable med å slippe det ut nå rett før sommeren.

Det som vil bli mulig når dette lanseres er i grove trekk følgende:

 • Opprette og redigere kort uavhengig av sideredigering (som et alternativ til å opprette kortene når man befinner seg i sideredigering)
 • Opprette kort som en del av det å sette opp en kort-modul. Dette erstatter "lokale kort" konseptet som allerede finnes og sørger i stedet for at kort som opprettes på denne måten, bli kort på lik linje med kort som er opprettet på andre måter. De kan altså gjenfinnes og gjenbrukes.  Deretter kan man når som helst velge hvilke side kortet skal lenke til. Man vil også finne kortet igjen ved redigering av siden som kortet lenker til (slik som tidligere).
 • Mulig å redigere kort ​via kort-moduler. Man trenger dermed ikke å forflytte seg til sideredigering for den siden som kortet tilhører. Dette gjøres på tilsvarende måte som ved redigering av globale bildedata vi mediamoduler, ved at en korteditor blir tilgjengelig til høyre i skjermbildet.
 • Mulig å flytte kort (velge at en kort skal peke til en annen side enn nåværende) samt operere med kort som lenker til eksterne nettsteder.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1