Hopp til hovedinnhold

Redaksjonelle sjekkliste

Her er litt info om områder hvor tilgjengelighetstester ofte kan finne redaksjonelle mangler.

Alternative tekster på media/bilder

I løsningen kan man legge inn alternative tekster (på alle relevante språk) på alle bilder via bilderedigeringen, og dersom dette er gjort vil det følge bildet alle steder hvor det brukes. Pt. er dette noe systemet ikke tvinger deg til å gjøre men for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet for de som ikke kan eller vil se disse bildene å må dette gjøres og kvaliteten på bildeteksten bør også være god og beskrive bildet. Eks "Bildet viser ... " .
Hvis det ligger en tekst bakt inn i bildet, noe det helst ikke bør gjøre, så må denne teksten beskrives i den alternative bildeteksten.

Bilder kan brukes på mange måter i løsningen og i noen sammenhenger kan alternative tekster være mer til skade enn nytte for de som ikke kan se.  Dette gjelder f.eks når bilde eller bilder ligger som bakgrunner i bannere eller innbakt i klikkbare lenker (kort ol.).  Skjermlesere, som brukes av blinde og svaksynte, vil lese opp alternative bildetekster og noen ganger vil dette nok bli direkte støy og forstyrrende for det faktiske budskapet som gjerne ligger som tekst sammenstilt med bildet eller bildene.

Tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn

Museum24 har mange visuelle virkemidler slik som f.eks å sette tekst over et bakgrunnsbilde. Det kan være krevende å lykkes med dette dersom bakgrunnsbildet ikke er så godt egnet til formålet. Men det finnes imidlertid mange innstillinger som kan bidra til tilfredsstillende resultater og det er viktig å være klar over disse og bruke dem!  Innstillingene tar for seg;

  • størrelse og farge (innen tilgjengelige farger i profil) på tekst
  • ​hvor på bildet teksten bør plasseres
  • Kontrast bak tekst (boks eller linjer)?
  • Filter på bakgrunn (overlay/gradient).

Alternativt kan tekster sidestilles med bilder og vises på heldekkende bakgrunnsfarger noe som normalt er tryggere. Dette vil da være farger som er tilgjengelig gjennom nettstedets designprofil. Dersom man også ved å bruke disse oppnår for dårlig kontrast (kan sjekkes med diverse plugins i f.eks chrome), så er det rett og slett problematiske fargekombinasjoner i museets design og da bør disse justeres.

Skulle ting man ikke kan påvirke slik som generell brødtekst eller lenker på nettstedes bakgrunnsfarge(r) gi for dårlig kontrast så er dette også ting som må utbedres i museets grunnleggende design (css).

For mye tekst i kort og bannere

På toppen av generelle skriveregler på web så består Museum24 av noen byggeklosser som er sårbare for mye tekst.  Både "kort" og "bannere" er i Museum24 tiltenkt å gi innganger til mer utfyllende informasjon.  Legger man for mye informasjon i slike elementer vil det både påvirke estetikken og generell lesevennlighet negativt, og i verste fall gi problemer på visse skjermflater. 

Dette aspektet vil ikke avdekkes av testverktøy så her er det viktig at man bruker et redaksjonelt kritisk blikk og ikke minst sjekker hvordan ting ser ut både på mobil og større skjermer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1