Mediaobjekter

Objekter i mediagalleriet kan påføres ulik type data for å berike informasjon. Dette er praktisk med tanke på organisering og tilgjengeliggjøring av mediaobjekter.

4.1 Bilder

Bilder som lastes opp i mediagalleriet bør påføres titler og alternative tekster for hvert språk. Dette kan gjøres i samme operasjon som når bildene lastes opp, eller påføres i etterkant.
Det er anbefalt at redaktøren innarbeider seg rutiner for dette da det er påkrevd for å tilfredsstille kravene om universell utforming. I tillegg kan det ha en positiv effekt ved indeksering av søkemotorer.

Om ønskelig kan det også påføres globale bildetekster i mediagalleriet. Bildetekstene kan overskrives på den lokale siden hvor det legges inn.

4.2 Organisering

Mediaobjekter generelt kan påføres stikkord (tags) for enklere å gjenfinne objekter i mediagalleriet.

4.3 Strukturerte data

Lisens og opphavsrettigheter kan også påføres mediaobjekter utfra definerte typer i en nedtrekksliste. 

Koordinater (kartpunkter) kan påføres det enkelte medieobjektet dersom det kan relateres til en bestemt geografisk lokasjon.