Hopp til hovedinnhold

Mediaobjekter

Objekter i mediagalleriet kan påføres ulik type data for å berike informasjon. Dette er praktisk med tanke på organisering og tilgjengeliggjøring av mediaobjekter. I tillegg er det viktig for å skape best mulig tilgjengelighet for de som ikke kan se, eller har problemer med å se f.eks bilder.

Bilder

Bilder som lastes opp i mediagalleriet bør påføres titler og alternative tekster for hvert språk. Dette kan gjøres i samme operasjon som når bildene lastes opp, eller påføres i etterkant. Spesielt alternative tekster er et viktig kriterium for å imøtekomme krav til kvalitet og tilgjengelighet på nett. Her handler det ikke bare om å legge inn en hvilken som helst tekst, men faktisk en kort og presis beskrivelse av hva bildet/mediaelementet beskriver. Alternative tekster legge på selve bildet i mediagalleriet og vil brukes alle steder hvor bildet er i bruk.

Systemet tvinger ikke redaktører til å påføre slik informasjon, men det er anbefalt at det innarbeides  rutiner for dette da det er påkrevd for å tilfredsstille kravene om universell utforming. I tillegg kan det ha en positiv effekt ved indeksering av søkemotorer.

Om ønskelig kan det også påføres globale bildetekster i mediagalleriet. Men i motsetning til alternative tekster så kan bildetekstene overskrives alle steder hvor det vises.

Tekstlig informasjon innbakt i selve bildefilene fraråder vi normalt sett fordi det har mange utfordringer både for de som ikke kan se bildene, men også ved omforming til ulike visningmetoder og skjermflater. systemet har gode verktøy for å legge sammenstille tekst med bilder på webvennlig vis.

Video og lyd

Organisering

Mediaobjekter generelt kan påføres stikkord (tags) for enklere å gjenfinne objekter i mediagalleriet.

Strukturerte data

Lisens og opphavsrettigheter kan også påføres mediaobjekter utfra definerte typer i en nedtrekksliste. 

Koordinater (kartpunkter) kan påføres det enkelte medieobjektet dersom det kan relateres til en bestemt geografisk lokasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1