Vedlegg

Vedleggmodulen brukes for å tilby nedlastbare filer av f.eks av type PDF, Word og bilder til sluttbruker. Dette er mediatyper som kan lastes inn i mediagalleriet til hvert enkelt nettsted.

Ett bilde

Modul med ett bildevedlegg.

Ett dokument

Modul med ett dokument.

Overordnet design for piloter

Flere bilder og ett dokument