Vedlegg

Vedlegg brukes for å vise nedlastbare filer tilknyttet en artikkel. En modul kan inneholde ett eller flere vedlegg.

Ett bilde

Modul med ett bildevedlegg.

Ett dokument

Modul med ett dokument.

Overordnet design for piloter

Flere bilder og ett dokument