Personer

Personer registreres som blokker på artikler og kan finnes igjen gjennom finderen.

Personprofil

Personer kan presenteres med bilde, en kort beskrivelse og kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post). Personprofiler brukes når man ønsker å presentere én person.

Ola Normann

Ola Normann

IT-konsulent, MuseumsIT AS

Her kan vi legge inn beskrivelse av personen, som feks: utdanning, yrkesbakgrunn, ansvarsområder m.m.

Kari Normann

Kari Normann

IT-konsulent, MuseumsIT

Her kan vi legge inn beskrivelse av personen, som feks: utdanning, yrkesbakgrunn, ansvarsområder m.m.

Ola Normann

Ola Normann

IT-konsulent, MuseumsIT

Her kan vi legge inn beskrivelse av personen, som feks: utdanning, yrkesbakgrunn, ansvarsområder m.m.

Som Byline

Kan brukes i kontekst av presse- og fagartikler der avsender skal tydelig frem.

Som kortmodul

Personer kan hentes fram manuelt, eller gjennom søk. Presenteres på samme måte som kortmoduler, i grid, lister eller horisontalt.

Som artikkelliste (uten bilder)