Hopp til hovedinnhold

Tilgjengelighet / Universell utforming

Det jobbes for tiden (høst 2021) med å utrede hvor godt Museum24 funksjonelt og teknisk sett besvarer alle krav om universell utforming. Dette ses også opp mot museenes egne design (farger etc) og kvaliteten på det redaksjonelle arbeidet.

Vi har laget et eget nettsted hvor vi går gjennom alt av krav og ser det opp mot byggeklossene i Museum24.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1