Sider i Museum24

Når en sluttbruker besøker en Museum24-portal/nettsted så møter han/hun alltid en side.

Sider inneholder en felles header/footer og er kledd i nettstedes drakt/design, men starter ellers som et blankt ark som så bygges opp av seksjoner og moduler, samt påføres informasjon slik som url og metadata (hva, hvor, når).  En side kan bestå et valgfritt antall seksjoner og inni disse et valgfritt antall moduler., begge deler i valgfri innbyrdes rekkefølge.

  • Her ser man en side sammensatt av mange seksjoner. For enkle saker klarer man seg normalt med et par seksjoner. Seksjoner kan flyttes opp/ned, skjules etc etc. (Foto/Photo)
    1/2
    Her ser man en side sammensatt av mange seksjoner. For enkle saker klarer man seg normalt med et par seksjoner. Seksjoner kan flyttes opp/ned, skjules etc etc. (Bilde 1 av 2)
  • Her ser man en ekspandert seksjon og noen moduler som ligger inni denne. Legg merke til at alle seksjoner og moduler har mange av de samme felles funksjonene i sin header-linje. (Foto/Photo)
    2/2
    Her ser man en ekspandert seksjon og noen moduler som ligger inni denne. Legg merke til at alle seksjoner og moduler har mange av de samme felles funksjonene i sin header-linje. (Bilde 2 av 2)

De ulike seksjonene har litt ulike egenskaper i tillegg til at de samler/grupperer de modulene som legges inni hver enkelt seksjon. Dette gir bl.a mulighet til å flytte eller skjule mange moduler ved at man utfører slike valg på seksjonsnivå.

Følgende seksjonstyper finnes i Museum24


Disse seksjonene kan kombineres slik at man kan få mange ulike typer oppsett. Se eksempler i det følgende.

Forsider var opprinnelig en egen sidetype hvor man kunne bygge et grid/rutenett for å skape innganger til andre sider. Vi skiller imidlertid ikke lenger mellom "forsider" og "sider" i Museum24 fordi man nå kan kombinere rutenettseksjoner og innholdseksjoner fritt i vanlige sider. Alt man tidligere kunne gjøre med en forside, kan man gjøre med rutenettseksjoner.