Sider

I Museum24 handler det meste om sider. En sluttbruker som besøker et nettsted som er bygget på Museum24 vil alltid møte en side.

Sider inneholder en felles header/footer og er kledd i nettstedes drakt/design, men starter ellers som et blankt ark som så bygges opp av seksjoner og moduler.  

En side er en sammenstilling av de modulene og det innholdet man måtte ønske. Den kan bestå et valgfritt antall seksjoner og inni disse et valgfritt antall moduler, begge deler i valgfri innbyrdes rekkefølge. Modulene kan romme alt fra enkle tekstavsnitt til et komplett opplegg for kalender/arrangements-oversikt.

På denne måten kan man lage alt fra svært enkle artikler til forsider eller omfattende langlesnings-saker.

  • Her ser man en side sammensatt av mange seksjoner. For enkle saker klarer man seg normalt med et par seksjoner. Seksjoner kan flyttes opp/ned, skjules etc etc. (Foto/Photo)
    1/2
    Her ser man en side sammensatt av mange seksjoner. For enkle saker klarer man seg normalt med et par seksjoner. Seksjoner kan flyttes opp/ned, skjules etc etc. (Bilde 1 av 2)
  • Her ser man en ekspandert seksjon og noen moduler som ligger inni denne. Legg merke til at alle seksjoner og moduler har mange av de samme felles funksjonene i sin header-linje. (Foto/Photo)
    2/2
    Her ser man en ekspandert seksjon og noen moduler som ligger inni denne. Legg merke til at alle seksjoner og moduler har mange av de samme felles funksjonene i sin header-linje. (Bilde 2 av 2)

Seksjoner / seksjonstyper

Seksjonene samler/grupperer de modulene som ligger inni dem. Dette gir bl.a mulighet til å flytte eller skjule mange moduler ved at man utfører slike valg på seksjonsnivå.

Videre har de ulike seksjonstypene litt ulike egenskaper:

Innholdsseksjon
Rutenett
Introseksjon

Forsider var opprinnelig en egen sidetype hvor man kunne bygge et grid/rutenett for å skape innganger til andre sider. Vi skiller imidlertid ikke lenger mellom "forsider" og "sider" i Museum24 fordi man nå kan kombinere rutenettseksjoner og innholdseksjoner fritt i vanlige sider. Alt man tidligere kunne gjøre med en forside, kan man gjøre med rutenettseksjoner.