Hopp til hovedinnhold

Innstillinger og strukturering av nettsted

Som redaktør er det viktig å tenke gjennom hvordan innholdet organiseres best mulig for ditt nettsted.

Innstillinger og globalt innhold

Administrer innstillinger på et overordnet nivå for nettstedet ditt. Her kan du konfigurere din visuelle profil, legge inn kontaktinformasjon for museet, integrasjonsnøkler (som for eksempel Google Analytics) og definere språk. Alle disse innstillingene er globale, hvilket betyr at de vil være overordnet i løsningen, dersom ikke annet blir angitt.

Stikkord

Administrer stikkord for gjenfinning og organisering av mediafiler og annet innhold. Stikkord kan opprettes på globalt nivå og påføres objekter som ligger i sider eller i mediabiblioteket. Stikkordene fungerer som tags og er et godt hjelpemiddel for å organisere innhold. De kan også opprettes i det de påføres innhold (dersom de ikke finnes fra før). Ved duplikater eller feilstavelser kan man rette opp i dette under nettstedets innstillinger.


Kategorier

Et utvlagt kategorier kan opprettes for nettstedet som helhet og deretter påføres på innholdstypene sider og kort.  Eksempel på kategorier kan være

  • Nyhet
  • Arrangment
  • Utstilling
  • Ledig stilling 
  • osv.​

Ved å påføre kategorier vil man skape mer redaksjonell ryddighet samt skape mulighet for automatisk utlisting av innhold av bestemte innholdstyper i visse komponenter. 

Det anbefales å tenke gjennom struktur av innhold med tilhørende kategorier før du starter arbeidet med innholdsproduksjon.

Geografiske lokasjoner

Opprett og administrer sentrale steder/koordinater som kan gjenbrukes for stedsangivelse på annet innhold. Dette gir mulighet for å lage kart med markører og fremheve besøkssteder. I tillegg kan steder også påføres kort og dermed synliggjøre kalenderhendelser som er geografisk betinget.

Tilgang og deling av datakilder

Administrer hvilke museer du ønsker å dele med og motta dine datakilder fra. I et enkelt brukergrensesnitt kan du sende søknad til et annet museum om tilgang til datakilde. Dersom andre museer ønsker tilgang til dine datakilder vil du også måtte godkjenne dette manuelt før det gir effekt. Deling av data omfatter tilgang på hverandres kort og mediabibliotek.

Språk

Administrasjon av nettstedet på ulike språk gjøres gjennom et enkelt grensesnitt. Løsningen støtter p.t. de 20 mest benyttede språkene, og kan utvides ytterligere. Du kan administrere logoer (hvis språkspesifikk), menyer, metainformasjon, kontaktinformasjon og lenker til sosiale kanaler for hvert språk.  

Dersom man har et nettsted på flere språk kan man via menykomponenten skape overganger (lenker) mellom språkene. Merk at strukturen/sidene på hovedspråket (oftest norsk) ikke speiles på alle andre språk, men at man i stedet står helt fritt til å bygge det omgang man måtte ønske pr. språk. Man kan f.eks begrense antall sider på visse språk til et fåtall eller kanskje bare én side, som tar for seg det viktigste at besøkinformasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1