Innstillinger og struktur av nettsted

Som redaktør er det viktig å tenke gjennom hvordan innholdet organiseres best mulig for ditt nettsted.

1.1 Innstillinger og globalt innhold

Administrer innstillinger på et overordnet nivå for nettstedet ditt. Her kan du konfigurere din visuelle profil, legge inn kontaktinformasjon for museet, integrasjonsnøkler (som for eksempel Google Analytics) og definere språk. Alle disse innstillingene er globale, hvilket betyr at de vil være overordnet i løsningen, dersom ikke annet blir angitt.

1.2 Stikkord

Administrer stikkord for gjenfinning og organisering av mediafiler og annet innhold. Stikkord kan opprettes på globalt nivå og påføres objekter som ligger i sider eller i mediabiblioteket. Stikkordene fungerer som tags og er et godt hjelpemiddel for å organisere innhold.

1.3 Kategorier

Kategorier kan påføres innholdstypene sider ogkort. Kategorisering gir redaktøren gode muligheter for å gruppere innhold utfra ønskede temaer. Ved å påføre kategorier vil redaktøren få en bedre oversikt i forhold til filtrering av innhold, og vil også være viktig i forhold til hvordan innhold kan presenteres til de besøkende på nettstedet. Det anbefales å tenke gjennom struktur av innhold med tilhørende kategorier før du starter arbeidet med innholdsproduksjon.

1.4 Geografiske lokasjoner

Opprett og administrer sentrale steder/koordinater som kan gjenbrukes for stedsangivelse på annet innhold. Dette gir mulighet for å lage kart med markører og fremheve besøkssteder. I tillegg kan steder også påføres kort og dermed synliggjøre kalenderhendelser som er geografisk betinget.

1.5 Tilgang og deling av datakilder

Administrer hvilke museer du ønsker å dele med og motta dine datakilder fra. I et enkelt brukergrensesnitt kan du sende søknad til et annet museum om tilgang til datakilde. Dersom andre museer ønsker tilgang til dine datakilder vil du også måtte godkjenne dette manuelt før det gir effekt. Deling av data omfatter tilgang på hverandres kort og mediabibliotek.

1.6 Språk

Administrasjon av nettstedet på ulike språk gjøres gjennom et enkelt grensesnitt. Løsningen støtter p.t. de 20 mest benyttede språkene, og kan utvides ytterligere. Du kan administrere logoer (hvis språkspesifikk), menyer, metainformasjon, kontaktinformasjon og lenker til sosiale kanaler for hvert språk.