Tekst og bilder

Sider innledes normalt med en tittel og ingress. Videre plasseres øvrig tekst som regel i en eller flere tekstmoduler.

En tekstmodul kan innledes med en tittel og bygges videre opp med brødtekst. Brødteksten kan være et eller flere avsnitt. I teksteditoren kan du også formatere teksten med ulike overskriftstyper, uthevet skrifttype, sette opp punktlister ol.

Teksblokker kan også kombineres med et medieelement (bilde) over. Bildet kan legges inn fra mediabiblioteket eller lastes inn direkte. Har man behov for å trekke frem flere bilder i et slideshow el. så bruker man i stedet mediamodulen.

Tekstblokker kan avsluttes med en liste av relaterte lenker. Du kan endre rekkefølgen i lenkelisten ved å bruke piler for å flytte elementet opp eller ned.  Lenker kan også legges inn i egne lenkelistemoduler, men da "henger" ikke disse så tett sammen med en tekst/avsnitt.

Det finnes også en del varianter av tekstmoduler slik som "sitat", "åpningstider" osv. som formaterer teksten på litt forskjellige måter.

kvinnemuseet.jpg (Foto/Photo)

Entekstmodul med bakgrunner det samme som en tekstmodul, men har en innstilling som videre muliggjør å velge et "skin", hvilket f.eks gir en annen bakgrunnsfarge, tekstfarge el.

I tillegg kan man plassere media/bilde eller selve tekstmodulen i seg selv på litt ulike måter.

Sitater

Sitater er en spesialisert tekstmodul som kan settes i forskjellige størrelser og orienteres til venstre eller høyre.

Hva er lykken annet enn det å være i overenstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv?

Henrik Ibsen

Plassering av media og moduler

Media og moduler kan settes inline til venstre eller høyre for brødteksten. De kan også settes bredere enn brødteksten. Media som legges inn i tekstmoduler følger tekstmodulen når den flyttes, eller skjules/fjernes om tekstmodulen skjules/fjernes.

 • (Foto/Photo)
  1/1
 • (Foto/Photo)
  1/1

Høyre

Når bildet plasseres til høyre vil tekstspalten automatisk legge seg til venstre med 2/3 av full bredde. Teksten får mer oppmerksomhet enn bildet.


kvinnemuseet.jpg (Foto/Photo)

Når bildet plasseres til venstre vil tekstspalten automatisk legge seg til høyre med 1/3 av normal bredde. Bildet får mer oppmerksomhet enn teksten. Tekstblokken kan også vises som en modul for å fremheve noe av innholdet.

 • (Foto/Photo)
  1/1
 • Bilde, bredt format. NTB (Foto/Photo)
  1/1
  Bilde, bredt format. NTB

Lenkelister

Lenkelister kan inneholde lenker til internt innhold eller lenker til eksterne kilder (som feks Wikipedia, Direktoratet for forvaltning og IKT). Lenketekster blir automatisk hentet fra sidetittelen som du lenker opp til, men kan også skrives inn manuelt.

Mediamodul: for utvidede behov

Her f.eks sammenlign to bilder. Denne visningstypen har til hensikt å vise endringer, likheter eller forskjeller mellom to bilder. Den kan være nyttig hvis man for eksempel ønsker å vise et landskap fra ulike årstider, restaurerte objekter med "før-etter"-visning m.m.

15/2