Hopp til hovedinnhold

Tekstmoduler

De fleste moduler i Museum24 tilbyr lagring og visning av tekst, men tekstmodulen står for vanlig løpende brødtekst på en side.

Alle tekstmoduler kan også vises som en tekstboks.

En tekstmodul kan innledes med en tittel og bygges videre opp med brødtekst. Brødteksten kan være et eller flere avsnitt. I teksteditoren kan du også formatere teksten med ulike overskriftstyper, uthevet skrifttype, sette opp punktlister ol.

I tekstmoduler kan man også legge inn et medieelement (bilde). Har man behov for å trekke frem flere bilder i en bildekarusell el. så bruker man i stedet mediamodulen.

Tekstmodulen kan avsluttes med en liste av relaterte lenker. Du kan endre rekkefølgen i lenkelisten ved å bruke piler for å flytte elementet opp eller ned.  Lenker kan også legges inn i egne lenkelistemoduler, men da "henger" ikke disse så tett sammen med en tekst/avsnitt.

Ved å benytte mange tekstmoduler på en og samme side, kan man enkelt plassere andre ting innimellom de ulike avsnittene, eller skjule/flytte enkeltavsnitt.

Det finnes også en del varianter av tekstmoduler slik som "sitat", "åpningstider" osv. som formaterer teksten på litt forskjellige måter.

En tekstmodul med bakgrunn er det samme som en tekstmodul, men har en innstilling som videre muliggjør å velge et "skin", hvilket f.eks gir en annen bakgrunnsfarge, tekstfarge el.

I tillegg kan man plassere media/bilde eller selve tekstmodulen i seg selv på litt ulike måter.

Sitater

Sitater er en spesialisert tekstmodul som kan settes i forskjellige størrelser og orienteres til venstre eller høyre.

Hva er lykken annet enn det å være i overenstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv?

Henrik Ibsen

Plassering av media og moduler

Media og moduler kan settes inline til venstre eller høyre for brødteksten. De kan også settes bredere enn brødteksten. Media som legges inn i tekstmoduler følger tekstmodulen når den flyttes, eller skjules/fjernes om tekstmodulen skjules/fjernes.

  • Bilde av Rockheim museum
    1/1
  • Bilde av Rockheim museum
    1/1

Høyre

Når bildet plasseres til høyre vil tekstspalten automatisk legge seg til venstre med 2/3 av full bredde. Teksten får mer oppmerksomhet enn bildet.


For mer avansert visning av media...

..finnes en egen modul for dette:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1