Tekst og bilder

Artikler innledes med en tittel og ingress. Artikler bygges opp av rader med ulike innholdstyper.

Tekstblokker består av rik tekst. En tekstblokk kan innledes med en tittel og bygges opp med brødtekst. I teksteditoren kan du også formatere teksten med ulike overskriftstyper, uthevet skrifttype, sette opp listevisning og kode i html

Teksblokker kan også kombineres med et medieelement (bilde) over. Bildet kan legges inn fra mediabiblioteket eller lastes inn direkte.

Tekstblokker kan avsluttes med en liste av relaterte lenker. Du kan endre rekkefølgen i lenkelisten ved å bruke piler for å flytte elementet opp eller ned.

kvinnemuseet.jpg

En tekstmodul har like egenskaper som en tekstblokk, men kan i tillegg stilsettes for å utheve innholdet fra nettsiden.

Du kan stilsette tekstmodulen med ulike bakgrunnsfarger, og velge sidejusteringer (høyrestilt, venstrestilt eller full bredde).

Tekstmoduler kan opprettes som et eget valg, eller du kan endre en tekstblokk til tekstmodul.

Sitater kan settes i forskjellige størrelser og orienteres til venstre eller høyre.

Hva er lykken annet enn det å være i overenstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv?

Henrik Ibsen

Media og moduler kan settes inline til venstre eller høyre for brødtekstenn. De kan også settes bredere enn brødteksten.

Høyre

Når bildet plasseres til høyre vil tekstspalten automatisk legge seg til venstre med 2/3 av full bredde. Teksten får mer oppmerksomhet enn bildet.


kvinnemuseet.jpg

Når bildet plasseres til venstre vil tekstspalten automatisk legge seg til høyre med 1/3 av normal bredde. Bildet får mer oppmerksomhet enn teksten. Tekstblokken kan også vises som en modul for å fremheve noe av innholdet.

  • 1/1
  • Bilde, bredt format. (.module--full) NTB
    Bilde, bredt format. (.module--full) NTB

Lenkelister kan inneholde lenker til internt innhold eller lenker til eksterne kilder (som feks Wikipedia, Direktoratet for forvaltning og IKT). Lenketekster blir automatisk hentet fra sidetittelen som du lenker opp til, men kan også skrives inn manuelt.

Sammenlign to bilder

Denne visningstypen har til hensikt å vise endringer, likheter eller forskjeller mellom to bilder. Den kan være nyttig hvis man for eksempel ønsker å vise et landskap fra ulike årstider, restaurerte objekter med "før-etter"-visning m.m.