Hopp til hovedinnhold

Billett på nett

I Museum24 finnes en en innbygget løsning for å uttrykke ulike billettprodukter som å kan tilbys via nettsidene for betaling med Netaxept online betalingsløsning.

MuseumsBillett tar over!

Høsten 2021 ble Museum24:Billett på nett-løsningen faset ut og erstattet av en den nye løsningen MuseumsBillett. Dette er en løsning som har et rendyrket fokus på å støtte ulike billettprodukter som er relevante for museene.

Ta kontakt med din webredaktør (i sentral konsolidert organisasjon) eller med KulturIT for mer informasjon om hvordan du kommer i gang med den nye løsningen!

MuseumsBillett + Museum24

Museum24 sin rolle i billettsalg vil dermed begrense seg til det å markedsføre billettsalget via bannere, knapper, lenker og redaksjonelle omtaler. Helt tilsvarende som om billettsalg foregikk gjennom andre aktører. Slik markedsføring er noe som Museum24 har gode redaksjonelle verktøy for. 

På sikt kan man se for seg at det vil bli en noe tettere integrasjon mellom produktene, dersom det finnes hensiktsmessig.

..eller kontakt Thomas for mer info om MuseumsBillett:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1