Billett på nett

I Museum24 finnes en en innbygget løsning for å uttrykke ulike billettprodukter som å kan tilbys via nettsidene for betaling med Netaxept online betalingsløsning.

MuseumsBillett tar over!

Høsten 2021 skal den nåværende Museum24:Billett på nett-løsningen fases ut og erstattes av en den nye løsningen MuseumsBillett. Dette er en løsning som har et rendyrket fokus på å støtte ulike billettprodukter som er relevante for museene.

Ta kontakt med din webredaktør (i sentral konsolidert organisasjon) eller med KulturIT for mer informasjon om hvordan du kommer i gang med den nye løsningen!

MuseumsBillett + Museum24

Museum24 sin rolle i billettsalg vil dermed begrense seg til det å markedsføre billettsalget via bannere, knapper, lenker og redaksjonelle omtaler. Helt tilsvarende som om billettsalg foregikk gjennom andre aktører. Slik markedsføring er noe som Museum24 har gode redaksjonelle verktøy for. 

På sikt kan man se for seg at det vil bli en noe tettere integrasjon mellom produktene, dersom det finnes hensiktsmessig.

Kontakt Thomas for mer info om MuseumsBillett:

Om Museum24: Billett på nett

I det følgende finner du informasjon knyttet til Billett-på-nett-løsningen som er en del av Museum24.  Merk at løsningen er på vei til å fases ut og erstattes av MuseumsBillett.

Løsningen er primært utviklet for å kunne selge billetter til arrangementer eller andre liknende tjenester som kan distribueres som en digital kvittering.

Her finner du en del viktig informasjon om løsningen. 

Nytt fra versjon 2020.03.00

Mulighet for validering/scanning av billetter

Eksempler

Her finner du mer informasjon og muligheter til å teste løsningen selv: