Hopp til hovedinnhold

Kalender

Kalender benyttes for å presentere hendelser eller aktiviteter i bestemte tidsperioder.

I Museum24 så lages kalendere basert på "kort" som er påført dato.  Kort hentes ut basert på redaksjonellle kriterier som:

  • Hvor langt frem i tid?
    • eller en definert periode (kan være historisk)
  • Fra hvilket nettsted (kan være flere)
  • Hvilke kategori (korttype) (kan være flere)​

Kortene vises så tilsvarende som i vanlige kortmoduler (som lister eller grids).  

Man kan videre hekte på tidsnavigasonsmodul som gir sluttbruker mulighet til å navigere til en spesifikk dag eller frem og tilbake mellom måneder.  Det er også mulig å få ut dagsprammer (time for time) i kalendere dersom man definerer slik informasjon i nettstedet via Programmoduler og videre konfigurerer kalendermodul til å hente ut slike.


Eksempel på en historisk kalender som viser alle kort (av alle typer) i dette nettstedet som har datoinformasjon fra og med 2016 -> . Vist som en "liste".

Kvinnemuseet

Kvinnemuseet

Ulike korttyper brukes til artikler av forskjellig karakter. Kan inneholde bilde, tittel, beskrivelse og metadata om sted og/eller tid.

8. des. 2015 – 8. des. 2020

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum

Kort brukes som innganger (lenker) til artikler. Alle artikler skal inneholde et kort, men en artikkel kan også inneholde flere.

8. des. 2015 – 8. des. 2020

NKIM

NKIM

Kortene kan presenteres både i kalender og som en selvstendig kortmodul (uten tilknytning til bestemte tidsperioder).

8. des. 2015 – 8. des. 2020

Rockheim

Rockheim

Kortene kan plukkes manuelt eller gjennom søk etter type, evt. kombinert med tid og sted. Ved knytning til sted brukes lokasjoner fra Google kart.

8. des. 2015 – 8. des. 2020

Eksempelkort

Eksempelkort

Dersom et kort (f.eks en aktivitet el.) har kompliserte datopåføføringer, kan man nå velge å skjule disse og i stedet forfatte en tekstlinje som uttrykker disse datoreglene.

Eksempelsted Fritekst for å uttrykke påførte datoer

Kort med diverse medadata

Kort med diverse medadata

Visningen av metadata nederst på kortene forsøkes komporimert til en linje. Dersom flere datoer er påført vises disse fremdeles som flere linjer. Det er mulig å skjule den automatiske visningen av påførte datoer og i stedet angi en fritekstlinje for å beskrive "avanserte" datoinnstillinger.

Stedsnavn 20. okt. 2016 kl. 12.00

Aktivitet 1

Aktivitet 1

1. jan. – 31. mars 2017

Aktivitet 3

Aktivitet 3

1. mars – 30. april 2017

Aktivitet 2

Aktivitet 2

1. april – 30. juni 2017

Test av kort med tekstbokser

Test av kort med tekstbokser

test

8. nov. 2018 kl. 12.00

Kort er både link og fakta

Kort er både link og fakta

15. nov. 2018

Dette er både en link og en faktaboks

Dette er både en link og en faktaboks

Kort kan nå vises på artikkelen.

Lillehammer 13. des. 2018

Kurseksempel

Kurseksempel

Nissekurs

24. des. 2018 kl. 12.00

Nyttårskurs

Nyttårskurs

1. jan. 2019

Forvaltningsmøte Q1 2019

Forvaltningsmøte Q1 2019

Loremipsum

2. april 2019 kl. 12.00 – 15.00

test:dm24-kurs

test:dm24-kurs

Lætr å skape spennende redaksjonelt innhold på digitaltMuseum

19. april 2019 kl. 12.00

Arrangement med program

Arrangement med program

26. juni 2019 kl. 13.00

Lorem Ipsum 123

Lorem Ipsum 123

5. des. 2019 kl. 12.00

Faktakort

Faktakort

Lillehammer 10. jan. 2020

Kort-tittel: Dette er et arrangment

Kort-tittel: Dette er et arrangment

Kort-beskrivelse: Dette er en beskrivelse som vises på kortet

Lillehammer 22. april 2020 kl. 12.00 – 16.00
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1