Kvalitet på nett

Ved utvikling av nye nettsteder er det flere fokusområder som redaktøren bør ta stilling til for å sikre best mulig kvalitet.

Sjekkliste

I listen under har vi satt fokus på de viktigste områdene som redaktørene bør kjenne til.