Sideinnstillinger

Hver side settes opp med et sett overordnede innstillinger. Noen innstillinger må defineres ved opprettelse av siden, mens andre kan legges inn i etterkant.

2.1 Tittel og plassering i struktur

Hver side må minimum inneholde:

 • Sidetittel
  Sidetittelen er viktig da den forteller brukeren og søkemotoren hva nettsiden handler om. Den vises i søk og i fanen på nettleseren din.

  Tips til hvordan skrive sidetitler:
  • Det anbefales å bruke maks 65 tegn
  • Plasser det viktigste nøkkelordet først
  • Skill nøkkelordene med | eller –

 • URL (sti/lenke)
  Lenkenavn som påføres siden blir også adressen for siden på nettstedet. Viktig at redaktøren velger konsise titler som gjenspeiler innholdet for siden.

  Eksempel på sti: utstillinger
  URL for siden vil da bli: www.museumsnavn.no/utstillinger

 • Plassering i sidestruktur 
  Plassering i struktur påvirker navigasjonsstien som vises i portalen, og gir mulighet til organisering for lettere gjenfinning. 

2.2 Sidetype

Sider bør som en hovedregel knyttes til en kategori som er opprettet. Dette vil gi flere muligheter for hvordan informasjon kan presenteres på nettsidene, som for eksempel gjennom kalendervisning eller søkeresultater.

2.3 Metainformasjon

Metainformajon er informasjon om informasjonen. Denne informasjonen er informasjon som legges inn i HTML-koden. En type metainformasjon går på å legge ut nøkkelord om nettstedets innhold. 

Metainformasjon brukes primært mot søkemotorer for å tilrettelegge for en best mulig indeksering/synlighet av siden.

Løsningen har støtte for to typer av metainformasjon:

 • Meta-stikkord
  Gjengi de mest aktuelle stikkordene som gjenspeiler innholdet for den aktuelle siden som en kommaseparert liste
 • Meta-beskrivelse
  Sørg for å formulere en konsis og tiltalende beskrivelse av den aktuelle siden. Beskrivelsen bør ikke overgå 200 tegn.