Hopp til hovedinnhold

Sideinnstillinger

Hver side settes opp med et sett overordnede innstillinger. Noen innstillinger må defineres ved opprettelse av siden, mens andre kan legges inn i etterkant.

Tittel og plassering i struktur

Hver side må minimum inneholde:

 • Sidetittel
  Sidetittelen er viktig da den forteller brukeren og søkemotoren hva nettsiden handler om. Den vises i søk og i fanen på nettleseren din. Merk at i Museum24 er sidens tittel og sidens overskrift (som legges i en egen innholdskomponent) to forskjellige ting, selv om disse kan settes til å være det samme.

  Tips til hvordan skrive sidetitler:
  • Det anbefales å bruke maks 65 tegn
  • Plasser det viktigste nøkkelordet først
  • Skill nøkkelordene med | eller –

 • URL (sti/lenke)
  Lenkenavn som påføres siden blir også adressen for siden på nettstedet. Viktig at redaktøren velger konsise titler som gjenspeiler innholdet for siden.

  Eksempel på sti: utstillinger
  URL for siden vil da bli: www.museumsnavn.no/utstillinger

 • Plassering i sidestruktur 
  Plassering i struktur påvirker navigasjonsstien som vises i portalen, og gir mulighet til organisering for lettere gjenfinning. 

Sidetype

Sider bør som en hovedregel knyttes til en av kategoriene som er opprettet på nettstedet. Kategorien sier noe overordnet om hva side er; f.eks en nyhet, arrangement osv. Dette vil gi flere muligheter for hvordan informasjon kan presenteres på nettsidene, som for eksempel gjennom kalendervisning eller søkeresultater. I tillegg gir det mer ryddighet redaksjonelt.

Metainformasjon

Metainformajon er informasjon om informasjonen. En type metainformasjon går på å legge ut beskrivelse og nøkkelord om nettstedets eller sidens innhold. Slik metainformasjon brukes primært mot søkemotorer for å tilrettelegge for en best mulig indeksering/synlighet av siden.

Løsningen har støtte for to typer av metainformasjon:

 • Meta-stikkord
  Gjengi de mest aktuelle stikkordene som gjenspeiler innholdet for den aktuelle siden som en kommaseparert liste
 • Meta-beskrivelse
  Sørg for å formulere en konsis og tiltalende beskrivelse av den aktuelle siden. Beskrivelsen bør ikke overgå 200 tegn.

Metainformasjon kan også angis globalt på nettstedsnivå og brukes da dersom ikke noe er angitt på sidenivå.

Innhold

Hver enkelt side kan bestå av svært varierende og potensielt omfattende innhold. Kvalitet på dette omfavner alt fra god kodekvalitet i løsningen (riktig bruk av html-tagger etc) til det å skrive godt for web. Systemet (koden) forsøker å ivareta disse tingene så godt som mulig, men det er alltid en menneskelig faktor til stede også.  Som redaktør/forfatter kan man nemlig påvirke mange aspekter ved tilgjengeligheten via kvaliteten på det innholdet som publiseres.  ​Skal man lykkes bør alle som jobber med løsningen sette seg inn i et minimum av god kvalitet på nett.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1