Hopp til hovedinnhold

Sidestruktur

Sidene kan grupperes hierarkisk for en lettere oversikt i det redaksjonelle arbeidet. Menyer kan lages uavhengig av sidenes strukturering.

Sidestruktur

Sider kan plasseres hvor som helst i strukturen. Det er lønnsomt å etablere en sidestruktur så tidlig som mulig slik at sider kan plasseres i en gitt kontekst.

Sider kan plasseres på flere nivåer i strukturen med en eller flere foreldre. Dette vil påvirke nettstedet i form av at brødsmulestien vil vise sidens tilhørighet.

Nettstedet bør heller ikke ha for mange nivåer da det kan gå på bekostning av effektiv arbeidsmetodikk. Av erfaring anbefaler vi max 4 nivåer.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1