Hopp til hovedinnhold

Designsystemet

Et felles grunndesign som kan utvides eller overstyres.

Felles grunndesign

Nettstedene i Museum24 har et felles grunndesign som definerer layout og struktur på sider og moduler. Grunndesignet definerer og reflekterer alle de utallige innstillinger man kan foreta seg i det redaksjonelle arbeidet, og sørger for best mulig visning på mobile flater og oppover til større skjermer.

Aspekter som ytre bredder (for alle type byggeklosser), fontstørrelser, marger/luft etc er håndtert i grunndesignet sammen med noen grunnleggende visuelle standarder; bl.a utseende og størrelser på kort, banner-størrelser osv.   I teorien kan man lansere nettsteder kun ved å bruke grunndesign, evnt kombinert med noen få standard eksempel-design som finnes i systemet.

Egne design

På toppen av grunndesignet utvikles et eget stilsett pr. nettsted som typisk tar for seg aspekter slik som header/meny, fonttyper, farger og alt annet som skal til for å skape et eget uttrykk på toppen av grunndesignet. Det er også mulig å overstyre karakteristiske deler av grunndesignet dersom man ønsker å skille seg enda mer ut. Et eksempel på dette kan være å ha "flate" kort i stedet for bruk av skygger (standard), eller innføre luft mellom bannere i et rutenett, som normalt vil stå tett i tett.

Flere nettsteder (f.eks i en konsolidering) kan dele design slik at de får et felles uttrykk, men det kan fremdeles legges noe unikt pr nettsted (museum) på toppen av dette igjen.

Et typisk innstilling for en museum vil være

  • m24 grunndesign (automatisk)
  • Konsolidert design: definerer gjerne felles fonttyper og fellestrekk ved header, footer etc, evnt farger som alle museer skal ha tilgang til
  • Egen design: definerer gjerne ​farger eller annet som kun gjelder for et unikt museum

På toppen av dette igjen kommer de innholdsmessige og redaksjonelle disposisjoner som også har en stor effekt på sluttresultatet. Man vil også via administrasjonsklienten ha fullstendig kontroll på innholdet i headere/footere hvilket typisk omfatter ting som logoer, menyer og liknende.  

Redaksjonell tilgang til designverktøy

Både i konsoliderte design eller museenes egne design kan det innføres noe som kalles skins (temaer). Som regel vil dette være kombinasjoner av bakgrunnsfarger og forgrunnsfarger (tekst, knapper, lenker etc) som man kan velge blant i menyer redaksjonelt. Slike temaer kan påføres på flere nivåer i løsningen noen som bidra til store visuelle variasjonsmuligheter, dersom man har fått tilgang til et sett av slike skins vel og merke.

Ting som kan gis et skin:

  • Side (fargesetter (bakgrunn/forgrunn) eller definerer andre ting ved en side som helhet)
  • Seksjon (fargesetter (bakgrunn/forgrunn)) en seksjon (et område på en side som omslutter flere moduler/innhold)
  • Modul (de fleste av dem)

Disse valgene sammen med alle øvrige redaksjonelle valg (innstillinger knyttet til f.eks bredder og størrelser) i sidene (seksjoner og moduler) gir stor fleksibilitet. 

Se eksempler på farger, breddeinnstillinger, størrelser og annet som påvirker det visuelle her

Oppsummering av designsystemet

Typografi

Museum24 tilbyr felles skrifttyper som kan brukes av alle. Ved å variere vekt og farge kan nettstedet få et unikt skriftbilde.

Enkeltnettsteder kan bruke egne skrifttyper ved behov. Nye skrifttyper må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Farger

Farger defineres som paletter gjennom systemet og brukes for å sette opp tema og fargeprofiler. Se eksempler

Logo

Nettstedets logo brukes i header og footer. Logoer lagres i SVG-format og kan defineres slik at de kan endre farge etter hvilket tema som er valgt. (F.eks. en lys variant på mørk bakgrunn.) De kan også animeres vha. stilsett.

Ikoner

Museum24 tilbyr felles ikoner som kan brukes av alle. Egne ikoner kan utvikles ved behov. Nye ikoner må registerers i systemet før de kan tas i bruk.

Kart

Museum24 bruker Google maps til kart. Nettsteder kan utvikle egne stiler for kart. Nye kartstiler må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Header og footer

Museum24 tilbyr et felles grunndesign for header og footer. Enkeltnettsteder kan endre utseende på header og footer ved å utvikle egne stilsett. Nye stilsett må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Egendefinerte stilsett

Grunndesignet kan utvides gjennom egendefinerte stilsett. Nye stilsett må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1