Designsystemet

Et felles grunndesign som kan utvides gjennom tema og profiler.

Nettstedene på Museum24 har et felles grunndesign som definerer layout og struktur på sidetyper og moduler. Grunndesignet definerer også størrelser på skrift, men nettstedene kan sette egne skrifttyper og -vekter.

Typografi

Museum24 tilbyr felles skrifttyper som kan brukes av alle. Ved å variere vekt og farge kan nettstedet få et unikt skriftbilde.

Enkeltnettsteder kan bruke egne skrifttyper ved behov. Nye skrifttyper må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Farger

Farger defineres som paletter gjennom systemet og brukes for å sette opp tema og fargeprofiler.

Logo

Nettstedets logo brukes i header og footer. Logoer lagres i SVG-format og kan defineres slik at de kan endre farge etter hvilket tema som er valgt. (F.eks. en lys variant på mørk bakgrunn.) De kan også animeres vha. stilsett.

Ikoner

Museum24 tilbyr felles ikoner som kan brukes av alle. Egne ikoner kan utvikles ved behov. Nye ikoner må registerers i systemet før de kan tas i bruk.

Kart

Museum24 bruker Google maps til kart. Nettsteder kan utvikle egne stiler for kart. Nye kartstiler må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Header og footer

Museum24 tilbyr et felles grunndesign for header og footer. Enkeltnettsteder kan endre utseende på header og footer ved å utvikle egne stilsett. Nye stilsett må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Egendefinerte stilsett

Grunndesignet kan utvides gjennom egendefinerte stilsett. Nye stilsett må registreres i systemet før de kan tas i bruk.

Farger og detaljerte regler for typografi defineres gjennom tema og profiler.

Hovedtema

Artikler og forsider har hvert sitt hovedtema som definerer designet for sidetypen.

Alternative tema

Alternative tema kan definere egne farger og typografiske regler. F.eks. kan det være fornuftig å ha to ulike forsidetema for lyse/mørke bakgrunner.

Andre mulige bruksområder er egne tema for spesielle arrangementer, utstillinger, lokasjoner eller lignende.

Fargeprofiler

Fargeprofiler brukes på moduler og forsider. Fargeprofiler kan brukes for å forsterke hva modulen handler om eller bare som et generelt designgrep.