Nettsteder

Hvert museum forvalter som regel ett eller flere nettsteder via Museum24s administrasjonsklient.

Nettstedene består av 

 • sider i valgfri struktur og på potenseilt på mange språk
  • Tilgang til alle m24:innholdsmoduler samt tilgang til data fra flere kilder (DigitaltMuseum m.fl)
 • medi​agalleri
  • kan deles mellom flere nettsteder
 • skjemagalleri
  • skjemaeditor
 • eget design
  • fonter, farger, loger, meny, footer
  • Legges på "toppen" av et solid grunndesign
 • egne kategorier
  • utstilling, nyhet, kurs, konsert..
 • redaksjonelle brukere(redaktører/administratorer)
 • med mer.

Alle nettsteder er tuftet på den samme kildekode og modell, slik at det er veldig raskt å komme i gang. Alle nettsteder nyter dermed også godt av ny eller forbedret funksjonalitet umiddelbart etter at denne er utviklet.

Designet kan tilpasses innen visse rammer, slik at man kan oppnå det visuelle uttrykket man måtte ønske. Noen museer har et helt eget uttrykk, mens andre har en stor likhet på tvers av museer innen en konsolidering. Det er også mulig å velge designmessige standard-varianter, som skaper minimalt med innledende arbeid for å komme i gang.

Primært er det imidlertid innholdet og innholdskomposisjonen som skiller nettstedene fra hverandre. Museum24 er derfor i veldig stor grad fokusert mot nettopp dette.

Det daglige arbeidet knyttet til nettstedet vil stort sett bestå i å lage nye eller redigere eksisterende sider via administrasjonsklient som åpnes i en nettleser.

Om å jobbe med sider i museum24

Det er sideredigeringen som vi tror er den unike og mest fleksible delen av museum24.

Hvem benytter museum24?

Ca 120 ulike museum/nettsteder benytter løsningen.