Nettsted

Hvert museum forvalter som regel ett eller flere nettsteder via administrasjonsklienten. Hvert nettsted kan opprettes på ett eller flere språk.

Museum24 består av et felles visningsmalverk og grunndesign som sørger for en grunnleggende god visning av nettstedene på alle mulige skjermflater.

Nettsteder tuftet på Museum24 kan allikevel fremstå som unike og selvstendige pga alle variasjons- og tilpasningsmulighetene som ligger i løsningen. Alle kriker og kroker av nettstedene baserer seg på innhold og strukturer som man har redaksjonell kontroll på via administrasjonsklienten. 

Nettstedet man bygger og forvalter vil som regel være museets egen hjemmeside, men det kan også være nettsteders som tar for seg ulike temaer slik som prosjekter, kampanjer, utstillinger eller liknende.

Hvert nettsted/hjemmeside består av
Raskt å komme i gang

Se også