Hopp til hovedinnhold

Museum24 + eKultur

Her er litt info om Museum24 i relasjon til andre løsninger som tilbys av KulturIT; eKultur.

For best mulig kvalitet på museenes digitale innhold og tjenester, ser KulturIT det som viktig at systemer som er mest mulig tilrettelagt og tilpasset ulike formål benyttes. Dette med tanke på aspekter slik som:

 • Sluttbrukeropplevelse
 • Driftssikkerhet
 • Tilgjengelighet og varig lagring
  • Tilstedeværelse i nasjonale eller internasjonale plattformer
 • Videreutvikling og forbedring av tjeneste og innhold over tid​
 • Unngå funksjonelle eller innholdsmessige mastadonter

KulturIT tilbyr en rekke spesialiserte produkter som vi derfor ønsker at skal bli benyttet på en god måte og gjerne i et samspill med Museum24 (Museets egne hjemmesider). Men dette kan også dreie seg om løsninger som tilbys av helt andre aktører og som tilsvarende har styrker som er naturlig å benytte i et slikt samspill.

I det følgene en kort oversikt over hva de ulike produktenes styrker er og hvordan de kan benyttes sammen med Museum24.

Museum24

Museum24 er primært et nettsted/hjemmeside-verktøy for museene. Det kan i teorien brukes til et svært bredt spekter av innholdtyper og tjenester, men styrkene og hovedoppgavene anser vi som disse:

 • Tilby nettsted i eget design og på eget domene (url), forvaltet av egen redaksjon/organisasjon.
 • ​Fokus på å forvalte og markedsføre museets tilbud til ulike målgrupper
  • Tids- og stedsorientert innhold (arrangementer, besøksarenaer etc)
  • Beskrive fysiske utstillinger og annet tilbud rettet mot ulike målgrupper på en profesjonell og tilgjengelig måte.
  • Åpningstider, kontaktinformasjon og liknende mer "statisk" innhold.
  • Støtte for alt av vanlige mediatyper; tekst, bilder, kart, video, lyd og dokumenter
  • Gode måter å fremstille alt slikt innhold på
 • Markedsføre og integrere eller skape gode overganger til innhold og tjenester som tilbys av andre løsninger i eKultur eller andre 3.parts løsninger (rekruttering, nyhetsrom, bookingløsninger etc.) 


Museum24 + MuseumsBillett

I MuseumsBillett kan webredaktører eller andre ansvarlige beskrive og sette ulike billettprodukter/arrangementer opp for online-salg. Dette produktet tar over for funksjonalitet som tidligere var tilgjengelig i Museum24:Billett-på-nett. 

I Museum24 kan man markedsføre disse billettene (url'er) via bannere, knapper, lenker og øvrig redaksjonelt innhold.

Slike veier videre kan skapes fra menyer, brødtekst, lenkelister, faktakort eller bannere i Museum24. 

Det kan bli aktuelt å sy produktene noe mer sammen etterhvert, slik at man f.eks automatisk kan liste ut sine arrangementer/billetter på eget nettsted eller liknende.

Museum24 + DigitaltMuseum/Primus

Primus brukes for å beskrive museenes samlinger digitalt og DigitaltMuseum står så for å tilby hele eller deler av samlingen for offentligheten via digitaltmuseum.no . Her kan det også skapes utstillinger og fagartikler som setter objektene i en kontekst.  Dette er en nasjonal tjeneste som fokuserer på varig lagring, god søkbarhet etc.

I Museum24 kan man trekke frem utvalgt(e) objekt(er) (gjenstander, foto, artikler etc) eller tilby søkefunksjonalitet mot DigitaltMuseum for å fra museenes egne hjemmesider (eller andre nettsider skapt med Museum24) skape veier inn til komplett visning av disse i DigitaltMuseum.  Man kan også sette opp regler, slik at det ved automatikk f.eks hentes ut siste x artikler fra et gitt museum, eller innen gitte temaer. 

Via bannere/knapper kan man skape veier over til enkeltobjekter, samlinger, søkerresultater (kort, kart, tidslinjer)på DigitaltMuseum.

I tillegg kan man plassere DigitaltMuseum objekter på et kart, bruker bilder fra DigitaltMuseum (gir tilgang til millioner av bilder) via mediamoduler.

Museum24 + Kulturio (KulturPunkt)

Kulturio brukes til å beskrive stedsorientert innhold  eller utstillingsobjekter slik at sluttbruker kan få informasjon omkring en gjenstand, sted eller liknende på sin egen mobiltelefon ved hjelp av nærhet (gps), scanning av qr-koder eller ved å navigere i kart/lister etc.  Man kan sjekke inn på museer og få en berikelse av museumsbesøket i form at informasjon (tekst, bilder, lyd, video) mens man går rundt, eller man kan bruke løsningen hjemmefra. Løsningen er spesialtilpasset til å fungere ekstra godt på mobile enheter.

De samme data kan også tilbys på kiosker (touchskjermer) som står plassert rundt om på museet. 

Kulturio kommer også i en PRO variant der man kan skreddersy digitale opplevelser knyttet til utstillinger på museet.

Museum24 + Minne

Minne er en platform for visning og innsamling av immateriell kulturarv (historier fra mennesker) innen ulike temaer. Data blir en del av nasjonalite tjenester i minner.no / minner.se, men blir også tilgjengelig via DigitaltMuseum (?).

I Musuem24 er det mulig å trekke ut minner fra et gitt tema og vise disse på i Museum24s kartmodul. Her ser vi for oss flere muligheter på sikt!

Museum24 + Virtuelt Museum

Dette er en løsning som er under utvikling og som vil fokusere på 3D-objekter, 360-visninger og oppsett/plassering av slike objekter (med tilhørende notasjoner og infromasjon) i virtuelle rom og landskap. Dette for å skape virtuelle utstillinger eller andre type nettutstillinger. Det vil også bli utviklet spennende 2-dimensjonale formidlingsformer som en del av dette prosjektet; longreads/scrolly-tell (langlesning).

VirtueltMuseum vil bli en nasjonal løsning, men vi ser også for oss at innhold som museene skaper og forvalter i denne løsningen vil kunne trekkes ut og vises eller markedsføres på ulike måter via Museum24 (museenes hjemmesider). Dette kan gi svært spennende muligheter i tiden fremover!

Mange viser liknende innhold skapt i andre 3.partsløsninger allerede ved hjelp av Museum24 sin widget-modul.

Museum24 + andre 3.partsløsninger

Andre tredjepartsløsninger slik som ..

 • rekrutteringstjenester
 • billettløsninger
 • bookingløsninger
 • nettbutikker
 • presseromløsninger
 • ​arkivtjenester
 • etc

..kan markedsføres via menyer, banner, knapper/lenker eller integreres via widget-modul i Museum24. Widget-modulen kan inkludere annen tjeneste i en såkalt iframe/ramme eller den kan brukes til å legge inn javascript-widget-tjenester som en god del leverandører tilbyr.

Produkter som er bruk av mange aktørere og som tilbyr gode API'er for mer avansert integrasjon vil alltid være aktuelle kandidater å skape integrerte moduler mot, tilsvarende som vi har mot våre egne eKultur-produkter. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1