Museum24 + eKultur

Her er litt info om Museum24 i relasjon til andre løsninger som tilbys av KulturIT; eKultur.

For best mulig kvalitet på museenes digitale innhold og tjenester, ser KulturIT det som viktig at systemer som er mest mulig tilrettelagt og tilpasset ulike formål benyttes. Dette med tanke på aspekter slik som:

  • Sluttbrukeropplevelse
  • Driftssikkerhet
  • Tilgjengelighet og varig lagring
    • Tilstedeværelse i nasjonale eller internasjonale plattformer
  • Videreutvikling og forbedring av tjeneste og innhold over tid​
  • Unngå funksjonelle eller innholdsmessige mastadonter

KulturIT tilbyr en rekke spesialiserte produkter som vi derfor ønsker at skal bli benyttet på en god måte og gjerne i et samspill med Museum24 (Museets egne hjemmesider). Men dette kan også dreie seg om løsninger som tilbys av helt andre aktører og som tilsvarende har styrker som er naturlig å benytte i et slikt samspill.

I det følgene en kort oversikt over hva de ulike produktenes styrker er og hvordan de kan benyttes sammen med Museum24.

Museum24
Museum24 + MuseumsBillett
Museum24 + DigitaltMuseum/Primus
Museum24 + Kulturio (KulturPunkt)
Museum24 + Minne
Museum24 + Virtuelt Museum
Museum24 + andre 3.partsløsninger