Hopp til hovedinnhold

Anno Museum 15.11.18

Hva er nytt siden sist?

 • Nye utviklere
 • Bedre ytelse i portal
 • Kortmodul bedre på kort med hendelsesdato
  • Mulighet til å sette noen felles innstillinger knyttet til størrelse og metadataformat på kort- og kalendermoduler.
 • Videreutvikling av integrasjon mot DigitaltMuseum 
 • Masse detaljer rundt produkt/ordre, KDR integrasjon etc.
 • (Kort vist som infoboks i artikke)
  • Eksport/feed av kalenderkort (med utvidet info)
 • (Flere seksjoner i artikler, bl.a forsideseksjoner)
 • (Video/Audio)

Under arbeid

 • Arkivering, opprydding, ytelse (admin og portal)
 • Bedre automatikk i moduler : kortmodul, lenkelister
 • Litt arbeid med kalender
  • Filter (type, avdeling (distrikt..))
 • Behov for mer fleksibelt kategorisystem?
  • Hierarki
  • Flere kategorier pr. element
  • Standardisert for konsolideringer
 • Nytt portalmalverk.. Eks: Skogmuseet
  • Harmonisert med DM
  • Modernisert (plugins etc)
  • Gir noe mer design-fleksibilitet
 • Diverse rundt billett-på-nett 
  • relativ frist/salgsstopp, 
  • varslinger
  • Medlemskap (samvirke med andre medlemsbaser..)
 • Noe mer innen formidling? 

Detaljer

DM artikler


 • Minner om mapper og utstillinger, men bedre redaksjonell kontroll: objekt-rekkefølge, dynamiske søk
 • http://dm24.dev.digitaltmuseum.no
 • Artikler i DM vs Artikler i M24 med DM-integrasjon
  • Liknende muligheter, men DM artikler blir en varig del av DigitaltMuseum på linje med et Primus-objekt
  • Artikler i DM vil over tid kunne gjøre DM til noe veldig mye mer enn den "databasen" det fremstår som i dag.

Billett på nett

 • Totalt solgt opp mot 15 000 billetter online​
 • Primært til arrangementer på gitte datoer/klokkeslett
  • Kuslipp, Julemarkeder, St. Hans osv.
 • Noe salg av Vennemedlemskap, Omvisninger, Foredrag, Årskort/sommerkort, Vinylplater
 • Gode erfaringer men typiske problemstillinger oppstår ved
  • Plassbegrensninger og salg i flere kanaler
  • KDR integrasjon (Hvordan uttrykkes produkter i KDR kontra i M24)
   • Hver dato/pris er et produkt 
  • Spesielle prisstrukturer: 
   • Forskjellige priser på ulike datoer/klokkeslett
   • Forskjellig antall tilgjengelige billetter ikke bare pr dato men pr. pristype (eks 1. 2. klasse)
  • Tilleggsinformasjon, tilvalg (kjøpe flere ting, eks billett + måltid)

Noen eksempler

Billett på nett. Veien videre..

 • Hvor stort skal dette bli innenfor rammene av museum24?​
 • Behov for en mer fokusert løsning : Ikke så tett bundet til museum24-admin
 • Andre roller/aktører 
  • Økonomi, kasse, resepsjon, teknisk support
 • Stadig nye behov som burde dekkes
  • Gavebilletter, årskort
  • Billettverifisering
  • Ordrehistorikk/brukerinnlogging
  • Medlemsoversikt?
  • Mer fleksible produkter og kjøpsflyt
  • Knytning mellom arrangmentbeskrivelser/kort/kalender og produkt
 • Bedre rutiner og oversikt​
  • testing, varsling, feillogger,

en faktabokstittel

15. november 2018

m24: veien videre

 • Behov for å modernisere adminsitrasjonsklient
  • Splittes muligens opp i flere mindre klienter under modernisering
   • m24 cms (nettsted + sider)
   • m24 forms (skjematikk)
   • m24 gallery
   • m24 "booking"​

 • ​Nye trender?
  • Progressive webapps..