Automatisk eller manuell vedlikehold av sider

I Museum24 er det mulig å sette opp sider, eller deler av sider hvor innhold dukker opp eller fjernes "automatisk".

Denne automatikken kan stilles inn som et søk/regelsett i kortmoduler og/eller kalendermoduler.  Lykkes man med gode oppsett og redaksjonelle prosesser som følger disse kan man redusere antall redaksjonelle operasjoner knyttet til å fylle nettstedet med innhold.  Man kan altså ha mange sider eller deler av sider, som står og "lytter" til nytt innhold, slik at f.eks dersom noen lager et nytt kort av type "arrangement" så vil dette automatisk havne i kalender- eller kort-moduler rundt om kring på eget nettsted (eller sågar andre nettsteder) som står og lytter til "arrangementer".  Så man må altså lage innholdet (side/kort) men det dukker deretter opp på X antall andre sider (i kortmoduler/kalendere). 

En manuell tilnærming til det samme ville medført at man etter å ha laget et arrangements-kort, måtte gå inne på alle sider som skal liste/vise arrangementer og manuelt legge dem inn i f.eks kortmoduler. 

Potensielt er det altså en del å spare på å søke en viss grad av automatikk, men man mister også litt presisjon og kontroll.  Typiske problemer/begrensninger som kan oppstå i automatiske moduler kan være;

 • Det dukker opp ting der som ikke burde vært der (redaksjonelle glipper, eller manglende kunnskap om hvordan ting henger sammen)
 • Man klarer ikke å få reglene fingranulerte nok. F.eks dersom man kun har kategorien "utstilling"; hvordan skille på faste og temporære utstillinger? 
  • Regeler knyttet til stikkord eller sidetre (hvor på nettstedet) kan bistå til å presisere reglene, men dette kan igjen bli et skjørt "system".
 • Regelbasert sortering (f.eks etter hedelsesdato eller alfabetisk) gir ikke så gode muligheter til å gjøre redaksjonelle prioriteringer (avvik i størrelse / rekkefølge). Det hele blir "strømlinjeformet". ​ 
 • Automatiske komponenter favner i dag bare om "kortkonseptet" og all visning vil resultere i en eller annen form for kort-visning. 

Hva er best?

Generelt har man mest kontroll ved å legge innhold manuelt inn i kortmoduler. Man kan da flytte opp og ned på kort, sette størrelser, overstyre tekster i hvert enkelt kort osv. , men dersom innholdet som skal vises i en kortmodul er av en veldig dynamisk karakter; at det stadig skal noe inn eller ut av kortmodulen, kan det være svært besparende å forsøke å sette opp automatikk for dette.  For kalendermodulen er dette ikke en gang et spørsmål. Den er alltid "automatisk" og den eneste måten å manuelt vedlikeholde en kalender på er å bruke en kortmodul i stedet og legge kort manuelt inn i denne.

Hvordan setter man opp en automatisk kortmodul?

Ved å stille inn et søk (lag kort/personsøk) i en kortmodul så kan man oppnå at modulen henter ut innhold i henhold til reglene man angir automatisk. Legger man kortmoduler med slik regelsett inn her og der vil altså innholdet på disse sidene bli mindre statisk.

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2