Plassering av tekst i bannere

Tekst i bannere/forsidemoduler kan plasseres vertikalt og horisontalt:

  • Vertikalt: topp | senter | bunn | justify (topp/bunn)
  • Horisontalt: venstre | senter | høyre​

Spesielt er dette nyttig når tekst ligger oppå bilder/media. 

Nedenfor følger noen få av alle de kombinasjoner det er mulig å skape:

Tittel

Senter / senter

Tittel

Senter / venstre

Tittel

Senter / høyre

Tittel

Justify / senter

Tittel

Størrelse og font-tyngde på tittel kan også stilles inn. Fontfarge styres ut av valgt "skin". Mørke skins får normalt en lys tekst og motsatt.

 (Foto/Photo)

stikktittel

Tekst over media

Tekst som ligger oppå media kan plasseres på et sted der man har best mulig kontrast og/eller man kan legge på overlay, gradient ol. på media for på skape en kontrast.

 (Foto/Photo)

Tekst over media

Kan leggessemitransparent bakgrunn bak tekst.

 (Foto/Photo)

Tekst over media

Kan også legges semitransparente linjer bak tekst.Linjene kan være lys eller mørke.

 (Foto/Photo)

Tekst kan også legges på en ren bakgrunnsfarge..

..over, under eller til venstre/høyre for media.

 (Foto/Photo)

Tekst kan også legges på en ren bakgrunnsfarge..

..over, under eller til venstre/høyre for media. Teksten kan videre justeres i topp/senter/bunn:venstre/senter/høyre 

 (Foto/Photo)

Justify: tittel og intro i topp

Knapper i bunn