Hopp til hovedinnhold

Plassering av tekst i bannere

Tekst i bannere/forsidemoduler kan plasseres vertikalt og horisontalt:

  • Vertikalt: topp | senter | bunn | justify (topp/bunn)
  • Horisontalt: venstre | senter | høyre​

Spesielt er dette nyttig når tekst ligger oppå bilder/media. 

Nedenfor følger noen få av alle de kombinasjoner det er mulig å skape:

Tittel

Senter / senter

Tittel

Senter / venstre

Tittel

Senter / høyre

Tittel

Justify / senter

Tittel

Størrelse og font-tyngde på tittel kan også stilles inn. Fontfarge styres ut av valgt "skin". Mørke skins får normalt en lys tekst og motsatt.

stikktittel

Tekst over media

Tekst som ligger oppå media kan plasseres på et sted der man har best mulig kontrast og/eller man kan legge på overlay, gradient ol. på media for på skape en kontrast.

Tekst over media

Kan legges semitransparent bakgrunn bak tekst.

Tekst over media

Kan også legges semitransparente linjer bak tekst.Linjene kan være lys eller mørke.

Tekst kan også legges på en ren bakgrunnsfarge..

..over, under eller til venstre/høyre for media.

Tekst kan også legges på en ren bakgrunnsfarge..

..over, under eller til venstre/høyre for media. Teksten kan videre justeres i topp/senter/bunn:venstre/senter/høyre 

Justify: tittel og intro i topp

Knapper i bunn