Begreper

Artikkel

Artikkel er et begrep som brukes om en enkelt side bestående av kun redaksjonelle tekster. 

Byline

Byline er et begrep for å beskrive avsender i en artikkel eller side. Brukes i kontekst av personlige publikasjoner som for eksempel fagartikler eller presseartikler.

Kategori

Kategorier er et begrep som brukes i sammenheng med gruppering og struktur av innhold på nettsidene.

Kort

Kort er et begrep for å beskrive innganger (lenker) til andre artikler eller sider.

Nettsted

Nettsted er et begrep for å omtale det samlede området for museenes nettsider. Herunder tekniske innstillinger, tilganger, innhold og domener.

Seksjon

Seksjon er et begrep for å beskrive en samling av flere typer innhold og innganger til disse. For eksempel en forside, et menypunkt eller annen type landingsside.

Side

Side er et begrep som brukes på innhold med flere typer ulike sammensetninger. Det kan være tekst kombinert med bilder, video eller andre funksjonelle typer.

Widget

Widget er et begrep som brukes på innhold som hentes fra en tredjeparts formidler/leverandør. Facebook, TripAdvisor og Instagram er eksempler på leverandører som tilbyr widgets. Museum24 har en egen modul som kalles Widget. Denne brukes for å hente innholdet fra ønsket leverandør.

Sidetyper

Sidetype er et begrep som benyttes for å beskrive type side. Museum24 opererer med to ulike sidetyper: Forside og Side.