Hopp til hovedinnhold

Begreper

Her en del begreper som brukes jevnlig på dette nettstedet eller som ofte fremkommer i dialog (muntlig eller skriftlig) med Museum24-teamet.

Adminklient

Brukes som en muntlig eller kort beskrivelse av Museum24s administrasjonsklient; løsningen der man skaper og forvalter nettstedet/sidene.  Kan også omtales som m24-admin.

Artikkel

Artikkel er et begrep som brukes om en enkelt side bestående av kun redaksjonelle tekster. 

Banner {Bænner}

Banner er et begrep som stammer fra engelsk og som ofte brukes om små "reklameplakater" på internett. I Museums24 beskriver dette en modul som er egnet for å komponere korte visuelle budskap som så skaper veier videre (knapper) til ytterligere informasjon eller tjenester. Denne modulen har historisk også blitt navngitt "forsidemodul", men da den ikke er begrenset til forsider er ikke dette begrepet så godt lenger.

Byline

Byline er et begrep for å beskrive avsender i en artikkel eller side. Brukes i kontekst av personlige publikasjoner som for eksempel fagartikler eller presseartikler.

CMS

Står for Content Management System, og beskriver gjerne løsninger laget for å forvalte innhold og struktur på hjemmesider.

Footer

Beskriver det nederste området av en nettside, som gjerne viser kontaktinfo, logo, meny ol. Dette området går som regel igjen på samtlige sider og forvaltes i Museum24 via en såkalt språkmal.

Header

Beskriver det øvre området av en nettside, som gjerne viser logo, meny ol. Dette området går som regel igjen på samtlige sider og forvaltes i Museum24 via en såkalt språkmal.

Innhold

Innhold brukes om tekst som man skaper og forvalter via sidene i Museum24. Men begrepet brukes også om media/bilder, skjemaer, kort, personer og annet som kan plasseres  gjentatte ganger på Museum24 sider.

Sluttbruker vil møte innholdet via en side, men siden vil igjen være sammensatt av flere mindre innholdselementer.

Introseksjon

En type seksjon i Museum24 som gir mulighet for å presentere innhold på litt annerledes måte. Andre begreper for dette kan være longreads eller scrollytelling 

Kategori

Kategorier er et begrep som brukes i sammenheng med gruppering og struktur av innhold på nettsidene. Det kan si noe om hva en side er; f.eks en "nyhet".

Kort

Kort er et begrep for å beskrive innganger (lenker) til andre artikler eller sider.  Kortene tilhører den siden de beskriver og brukes fra andre sider.

Metadata

Dette er et begrep som ofte brukes for tilleggsinformasjon som legges til et stykke innhold. F.eks kan dette si noe om hvor, når, hva og liknende.

Brukes også om felter der man kan legge inn beskrivelse og stikkord omkring ett nettsted eller en side, for å gi denne en bedre synlighet hos eksterne søkemotorer (eks google.com)

Modul (innholdsmodul)

I Museum24 brukes begrepet modul stort sett for å beskrive de ulike byggeklossene som kan plasseres på en side. Ofte presisert med begrepet innholdsmoduler. Eksemepler kan være tekst, media, lenkeliste, banner, sitat etc.

Moduler kan av noen også brukes om større enheter, slik som hele skjemaløsningen i Museum24 eller billettløsningen. Man kan si at dette også er moduler, men ikke den type moduler som kan plasseres som innhold på en side. 

Nettsted (portal, hjemmeside)

Nettsted er et begrep for å omtale det samlede området for museenes nettsider. Herunder tekniske innstillinger, tilganger, innhold og domener.

Portal og hjemmeside er to synonymer som nok også brukes her og der.

Side (webside)

Side er et begrep som brukes om det bærende innholdselementet i Museum24. Alt man ønsker å tilby via sine hjemmesider må normalt sett vises via en side. 95-99% av det daglige redaksjonelle arbeidet handler derfor om å skape og forvalte sider.

Rutenett

Rutenett er en spesiell seksjonsstype i Museum24 som muligjør å sette sammen bokser i et visuelt system.

Seksjon / seksjonstype

Seksjon er et begrep for å beskrive en logisk inndeling av en side i Museum24. En side kan bestå av mange seksjoner som igjen har mange moduler. I andre sammehenger kan man si at et område av en sluttportal (en gruppe av sider) utgjør en seksjon. F.eks kan man si at området "Besøk oss" er besøksinformasjon-seksjonen på nettstedet.

Sidetyper

Sidetype er et begrep som benyttes for å beskrive type side. Museum24 opererer i utgangspunktet kun med en sidetype, men ved å opprette kategorier kan man huke av for hva side er. Eksempler på sidetyper kan da være: nyhet, utstilling, arrangment osv. Disse sier imidlertid kun noe om hva siden er og ikke hvordan den ser ut. Utseende vil være 100% drevet av innholdet som plasseres på siden redaksjonelt.

Widget

Widget er et begrep som brukes på innhold som hentes fra en tredjeparts formidler/leverandør. Facebook, TripAdvisor og Instagram er eksempler på leverandører som tilbyr widgets. Museum24 har en egen modul som kalles Widget. Denne brukes for å hente innholdet fra ønsket leverandør.

Diverse andre begreper

  • integrere: hente/vise innhold/tjenester fra andre løsninger 
  • 3.partsløsning: Andre løsninger man henter innhold fra eller lenker til
  • ytelse: hvor raskt løsningen lever data
  • tilgjengelighet: Mulig å bruke for alle
  • wcag: offentlige tilgjengelighetskrav
  • alternative tekster: påføres media for å besørge tilgjengelighet
  • stikkord: kan påføres for å organisere innhold redaksjonelt​
  • SEO : søkemotoroptimalisering, synlighet for søkemotorer
  • Skins og temaer: profil/fargekonsept i Museum24
  • responsiv: design som fungere på flere skjermflater

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1