Hopp til hovedinnhold

Hvordan går salget?

Ordrerapportene i administrasjonsløsningen viser en komplett oversikt over absolutt alt som har kommet inn av ordrer.

I administrasjonsklienten finner man (per avdeling/nettsted) en ordreoversikt som gjelder ordrer for alle produkter/arrangementer man måtte ha solgt billetter til. Dette gjelder uansett status en ordre måtte ha.

I tillegg finnes en ordreoverikt per. produkt/arrangement som er mer detaljert og f.eks gir oversikt over hva som er solgt per billetttype, hva er er av ledige plasser etc. 

Det finnes "filtre" i ordreoversiktene som gir mulighet til å hente ut ordrer med ulike status, ordrer knyttet til ulike pristyper, datoer (gyldighet), kjøpsdato mm. 

Plassberegningsmodulen tar alltid kun hensyn til "BETALTE" ordrer, mens øvrige moduler (nøkkeltall, ordreoversikt (web + excel)) tar hensyn til alle innstilte filtre. Som standard vises alle ordrer uavhengig av status, så nøkkeltallene viser innledningsvis større tall enn hva som faktisk er "BETALT".

Når det gjelder ordre-status så er de mest vanlige:

  • BETALT: Bruker har gjennomført betaling og kommet tilbake til kvittering. Det skal da være sent epost/billett til kunde.
  • Venter på betaling: bruker har ikke kommet tilbake fra netaxept-terminal
    • Ved plassbegrensning holdes plasser av i 5 minutter, slik at kunde har mulighet til å gjennomføre betaling.
    • Det er normalt at ordrer har denne status i 1-3 minutter mens kunde foretar betaling. Det er også normalt at en del ordrer forblir i denne status, da ikke alle velger å gjennomføre autentisering etc. i Netaxept og heller ikke klikker på "Avbryt", men f.eks bare lukker nettleser.
  • Avbrutt av bruker: Kunde har kommet tilbake fra netaxept ved å aktivt avbryte
  • Betaling avvist​: Kunde har ikke klart å gjennomføre betaling. Det kan være mange årsaker til dette; manglende dekning, tastet feil kortnummer/ utløpsdato, tekniske problemer hos BankID etc. Ved å studere ordreinformasjonen fra Netaxept vil man kunne finne en feilkode som man kan slå opp her: https://shop.nets.eu/nb/web/partners/response-codes
  • (Det finnes en rekke andre statuser)


Nøkkeltall og rapporter:
Mer at som standard viser ordreoversiken  ordrer med alle mulige statuser, og dette gjelder da også nøkkeltall og excel/pdf-rapporter. Disse reagerer altså på alle filtrene (bl.a betalings-status) som innstilles i rapport-skjermbildet. 

Vil man se nøkkeltall eller rapporter for kun det som er av "BETALTE" ordrer må man først velge dette i betalingsstatus-nedtrekk før man kikker på nøkkeltallene eller tar ut rapporter. 
Dette gir  også mulighet for å kikke på nøkkeltall/rapporter på f.eks hvor mange ordrer som ble "avbrutt" eller "betalt" for en gitt priskategori, ordrer med en gitt gydighetsdato, kjøpsdato / periode  eller liknende.


Ditt overblikk (NY! i versjon 2019.11.00)
For de som jobber på tvers av flere avdelinger kan man via "Ditt overblikk" (i venstre-meny) få et overblikk av hva som foregår av salg rundt om kring på de ulike avdelingene samt en oversikt over siste ordre uavhengig av avdeling og arrangement.