Hopp til hovedinnhold

Selge årskort

Kan beskrives på følgende måter (produkttyper):

Arrangment  
Eks "tittel:Årskort" med gyldighet 1.1.2020 - 31.12.2020 og en eller flere tilgjengelige priskategorier (eks voksen, familie etc.).  Neste år kan man enten lage et nytt årskort-produkt eller legge til en ny dato (1.1.2021 -  31.12.2021) i det eksisterende produtket. Man kan evnt også endre den datoen som allerede ligger der, men dette skaper litt problemer med filtreringsmulighetene i ordrehistorikken.

Billett 
"tittle: Årskort" med f.eks 365 dagers gyldighet fra kjøpsdato og en eller flere tilgjengelige priskategorier (eks voksen, familie etc.).  Et slikt produkt kan ligge ute i år etter år da gyldigheten er relativ til kjøpstidspunktet.

Medlemskap
Samme som arrangment, men bruker meldes også inn en medlemsliste.

Medlemsbevis..

Når en bruker kjøper et årskort uavhengig av hvilket av de tre metodene ovenfor som benyttes, så blir dette i bunn og grunn en vanlig billett-ordre, bare at billetten (produktet) har et annet navn og en gyldighet som typisk spenner over et helt år. Dette fremkommer i kvittering og vedlagt billett (pdf).

Det er i tillegg mulig å opprette en side på nettstedet som viser en webbasert visning av en ordre, hvilket da kan representere f.eks et årskort. URL til slik side kan legges ved i produktets kvitteringsinnstillinger, slik at kvittering vil inneholde en link til denne siden, men kundens ordre vist.
Slike sider må da inneholde en "onlinebillett"-kompenent. I tillegg til å vise enkle versjoner av ordrer, kan denne komponenten også benyttes til å søke frem en persons ordre via epost/tlf.

Andre betalingsmåter

Dersom man tilbyr kundegruppen å betale for årskort også via f.eks kasse, så kan man benytte museum24 til å registrere også disse personene med betalingsmetode "annet". Dette medfører at kunden blir registrert akkurat som ved online-betaling, og dermed kan få en kvittering/billett/link til årskort. Dette forutsetter at kunde opplyser  en epostadresse. Registreringen kan skje av kunden selv eller av resepsjon, og krever at man legger årskortproduktet ut i på en side/skjema som godtar annen betalingsmåte enn online. Man kan lage egne skjemaer som godtar dette.