Hopp til hovedinnhold

Skjemaer for salg av produkter

I museum24 kan man bygge skjemaer med nær sagt valgfritt oppbygning. Når det gjelder salg av produkter så benyttes også denne skjemaløsningen, men her er det  viktig at man samler inn et minimum av strukturerte persondata (eks epost), slik at man kan få distribuert kvitteringen.

Et salgsskjema kan utformes slik at det kan brukes generelt for salg av en rekke ulike produkter, eller det kan spesiallages for et enkelt produkt. Redaksjonell prosess blir enklest om man støtter seg til gjenbruk av skjemaer/sider for salg.

Skjemaer må videre legges på en eller flere sider for at sluttbruker skal kunne benytte dem. Dette gjøres via skjemamodul som kan legges inn på en side.

Hva må et salgsskjema bestå av?

 • Skjemaer som skal selge må ha en "produkt-modul" i seg. Normalt sett legger man ikke inn noe produkt i modulen da det er mer vanlig å sende ett produkt (ID) inn via URL eller stille dette inn via en skjemakomponent på sidenivå. Man "huker" av for dette i modulen.
  • Men det er altså mulig å lage et skjema som kun er øremerket salg av et gitt produkt og da kan produktet legges/lagres direkte i skjemaet.
 • Skjemaet må ha felter for brukerdata (minst en minimumbruker = fornavn, etternavn, epost, tlf) slik at billett kan sendes til kjøper (epost).
  • Man kan lage flere salgsskjemaer, med ulik grad av adresseinfo. Det er også mulig å spørre om helt andre ting i slike skjemaer. Alt man spør om ifbm med et salgsskjema vil rapporteres inn med de innkomne ordene.
  • Det er også mulig å overføre noen av de feltene som besvares i kjøpsskjema over til onlinebillett eller pdf-billett
 • Skjemaet må ha en knapp av type kjøp med nødvendige innstillinger knyttet til vilkårslink, betalingsmetoder (normalt online)
 • Må ha en kjøps/ordekvittering-modul i kvitteringsseksjonen. Normalt sett avhuket for at bruker skal kunne laste ned billett.​
  • I kvitteringsmodulen kan man angi diverse tekster som bruker ser etter at et kjøp er gjennomført (eller avbrutt). Merk imidlertid at når et skjema brukes til salg av mange ulike produkter må disse tekstene nødvendigvis være litt generelle. Man har imidlertid tilsvarende felter i kvitteringsinnstillingene til hvert enkelt produkt (arrangement) der man kan være mer spesifikk i tilbakemeldingene. Eks. "Takk for at du kjøpte årskort" vs. "Takk for din ordre" ...


Nedenfor et par skjermbilder av hvordan salgsskjemaene typisk ser ut (når de ikke viser noe produkt/arrangment).

 • 1/2
 • 2/2