Hopp til hovedinnhold

Rutine for testkjøp

Alle produkter som er tilknyttet en forhandler som peker til Netaxept sitt testmiljø vil nå vises med en lysegul bakgrunn i kjøpsskjemaet, samt at kjøpsknapp vil starte med teksten "TESTKJØP:" . Alle produkter og ordrer som er knyttet til Netaxept-test vil vises i tilsvarende gul farge i administrasjonsklienten.

I tillegg vil man kun få utført testkjøp dersom siden (skjemamodulen) man forsøker å kjøpe via har en innstilling som tillater testkjøp. Kjøpsknapp vil alltid lyde teksten "TESTKJØP: + Vanlig tittel på knapp" når man går inn i en testkjøpsprosess.

Forsøker man å kjøpe et produkt (i testmodus) via en side/skjemamodul hvor det ikke er huket av for "tillat testbetaling" vil kjøpsknapp lyde teksten "TESTKJØP (IKKE TILGJENGELIG)"

Testing av kjøpsprosess ved oppsett av nye produkter/arrangementer er helt vesentlig fordi prosessen involverer kvitteringer og billetter som man først får et fullstendig overblikk over ved å gå gjennom prosessen.  Det er lurt om flere personer bidrar ved testing.

For å teste kjøp kan man bruke visakortnummer og info herfra: https://shop.nets.eu/nb/web/partners/test-cards

  • Kjøpsskjermbildet: Er alle opplysninger, datoer, priser riktige??
  • Web: Kvittering etter kjøp: 
    • Er tekster riktige her? 
    • Får man lastet ned billetten via kvitteringen?
    • Er ordreoppsummeringen korrekt? Antall billetter, pris, gyldighetsdato.
  • Epost: Kvittering : Ser denne riktig ut? Ligger billetten vedlagt?
  • Evnt online-billett: Er linken til denne riktig i kvitteringene (web + epost)​


Når alt er testet og OK, så settes produktet over til en "prod-forhandler".  Man må da forsikre seg om at kjøpssiden som sluttbruker ser ikke lenger viser "gule"-farger eller "TESTKJØP"- tekst på knapp. Man bør også gå inn i kjøpsprosess og verifisere at man kommer til Netaxept terminal med riktig forhandler. Kjøpet kan avbrytes, og man kan sjekke at man finner en avbrutt ordre i ordrehistorikken som ikke er knyttet til "test" (ikke er gul). 

Nedenfor en skjemamodul hvor "testkjøp" er tillatt

Merk at det på ulike måter er visualisert at produktet er knyttet til testkjøp.

Nedenfor en skjemamodul hvor "testkjøp" ikke er tillatt:

Samme skjema, samme produkt, men testkjøp ikke tillatt.  Kjøpsskjermbildet vises som normalt, men kjøpsknapp er ikke aktiv.