Hopp til hovedinnhold

Moduler

Moduler er et generelt begrep som benyttes utstrakt i Museum24. En modul er en blokk som inneholder en bestemt type funksjonalitet, og som er selvstendig.

Man jobber med modulene når man skaper og forvalter sider. En modul er en "boks" som har noen felles egenskaper men også noen unike. De unike egenskapene vil stort sett dreie seg om å fylle modulen med det innholdet som den er laget for å presentere. F.eks vil en sitat-modul fylles med sitattekst og navn på sitatets avsender.

Felles egenskaper

Modulene har noen felles egenskaper uavhengig av kontekst eller funksjonalitet. Dette er systemorienterte egenskaper som administreres likt.

Åpne og lukke

Moduler kan åpnes og lukkes ved å klikke på de 3 prikkene oppe i høyre hjørne.

Alternativt vil modulene åpnes og lukkes ved klikk på respektiv modul i forhåndsvisningen.

  • 1/1
    Figur: Åpne og lukke

Vis, skjul eller slett modul

Øyet i modulens toppmeny gir muligheter for å skjule/vise eller slette en seksjon.

"Synlig/Skjult": Her kan du velge å skjule modulen fra visning. 

"Fjern": For å slette modulen fra siden.

I denne menyen kan man også kopiere en modul for så å lime den inn igjen på annet sted på samme side eller på en annen side. 

Endre rekkefølge

Dersom du har flere moduler i samme side kan du endre rekkefølge på modulene ved å klikke på pilene som indikerer opp eller ned. Man kan her også flytte moduler fra en seksjon til en annen. Hvis man fortsetter å klikke på pilene når en modul ligger i topp eller bunn av en seksjon som har en seksjon foran eller etter seg, så vil man flytte modulen over i en annen seksjon. Dette er stort sett greit, og kan i mange tilfeller være det man ønsker. Men i noen tilfeller kan man da ende opp  med en modul inni en seksjon som ikke støtter denne modulen. Da må man flytte den videre til man får plassert den i en seksjon som støtter modulen. F.eks kan ikke en rutenettseksjon vise noe annet enn "bannere-moduler". 

  • 1/1
    Figur: Endre rekkefølge

Fargeprofiler

Flere av modultypene kan settes med ulike fargeprofiler som er predefinert i et overordnet stilsett. Ved å klikke på indikatoren for farge kan du velge i tilgjengelig fargepalett.

Bokstaven "A" indikerer fontfargen i forhold til valgt bakgrunnsfarge.

  • 1/1
    Figur: Fargeprofiler

Tilgjengelige moduler

Enkelte moduler er forklart litt mer spesifikt i det følgene:

Vi jobber med å lage veiledning for øvrige moduler.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1