Moduler

Moduler er et generelt begrep som benyttes utstrakt i Museum24. En modul er en blokk som inneholder en bestemt type funksjonalitet, og som er selvstendig.

Tilgjengelige moduler

Felles egenskaper

Modulene har noen felles egenskaper uavhengig av kontekst eller funksjonalitet. Dette er systemorienterte egenskaper som administreres likt.

Åpne og lukke

Moduler kan åpnes og lukkes ved å klikke på de 3 prikkene oppe i høyre hjørne.

Alternativt vil modulene åpnes og lukkes ved klikk på respektiv modul i forhåndsvisningen.

 • Figur: Åpne og lukke
  Figur: Åpne og lukke

Vis, skjul eller slett modul

Ikonene oppe i høyre hjørne reflekterer egenskapene for modulen.

"Synlig/Skjult": Her kan du velge å skjule modulen fra visning. 

"Fjern": For å slette modulen fra siden.

Bredde og sidejusteringer

Tekstmodulen kan ha ulike sidejusteringer og breddeformater.

Standard: Dette er standard bredde for tekstmodulen med normal sidejustering.

Høyre/venstre: Tekstmodulen kan sidejusteres til høyre eller venstre. Bør ikke brukes for ofte med hensyn til visning på mobil og mindre skjermer.

Full bredde: Tekstmodulen kan settes med ekstra bredde. Brukes primært for å løfte frem enkelte deler av innholdet som ønsker mer fokus.

 • Figur: Bredde og sidejustering
  Figur: Bredde og sidejustering

Fargeprofiler

Flere av modultypene kan settes med ulike fargeprofiler som er predefinert i et overordnet stilsett. Ved å klikke på indikatoren for farge kan du velge i tilgjengelig fargepalett.

Bokstaven "A" indikerer fontfargen i forhold til valgt bakgrunnsfarge.

 • Figur: Fargeprofiler
  Figur: Fargeprofiler

Endre rekkefølge

Dersom du har flere moduler i samme side kan du endre rekkefølge på modulene ved å klikke på pilene som indikerer opp eller ned.

 • Figur: Endre rekkefølge
  Figur: Endre rekkefølge