Sider og innstillinger

Sider kan inneholde en eller flere typer moduler, og har noen globale innstillinger som redaktøren må ta stilling til. Innstillinger kan også endres etter opprettelse av en side.

I det følgende tar vi for oss generelle innstillinger og aspekter ved alle sider. Dersom du er mer interessert i hvordan du kan komponere sidene se her:

Opprette ny side

Når du oppretter en ny side er det visse felter som kreves utfylling før du kan legge til innhold.

 • Figur Opprette ny side.
  Figur Opprette ny side.

Sidetittel

Tittel på siden som vises i innholdregisteret i administrasjonklienten. Vises også i brødsmulestien på nettsiden, som indikator på hvor brukeren befinner seg i sidestrukturen.

Plassering i sidestrukturen

Under feltet for sidetittel finner du knappen "Velg ny plassering i sidestruktur". Klikk på denne for å velge hvor du ønsker å plassere siden i en hierarkisk struktur.

Sti/lenke

Her blir det pre-generert en tittel med utgangspunkt i sidetittel. Denne kan overskrives til hva du måtte ønske. Vær oppmerksom på at denne tittelen blir selve nettadressen til siden, og bruk relevante titler i forhold til innhold på siden. For å endre stien/lenken trykk på knappen "Lås opp sti", endre tittel og lagre. Du ser en forhåndsvisning av komplett URL under knappen. 

 • Figur SIdetype
  Figur SIdetype

Sidetype

Sidetype gir deg mulighet til å knytte siden til en kategori (ikke flere). Vi anbefaler å knytte alle sider til en gitt kategori som du selv har opprettet under nettstedets innstillinger. Dette gir gode muligheter for organisering og visning av innhold på nettsiden. Blant annet gjennom bruk av kalender og oppsett av søk med resultater. Eksempelet over viser at siden kan knyttes til sidetypene/kategoriene "Dokumentasjon og "Brukermanual".

 • Figur Metadata: tid, sted, beskrivelse, stikkord
  Figur Metadata: tid, sted, beskrivelse, stikkord

Metadata

Her kan du påføre siden følgende metadata:

Publiseringsdato for siden med dag, måned, år og klokkeslett

Stikkord for å lettere gjenfinne sider i administrasjonsklienten. Velg fra ekstisterende tags (stikkord) eller opprett nye.

Sted for å knytte siden til en geografisk lokasjon. Velg blant registrerte steder eller skriv inn nytt sted.

Meta-tag for å berike siden med relevante stikkord for optimalisering mot søkemotorer.

Meta-beskrivelse for å berike siden med relevant beskrivelse for optimalisering mot søkemotorer.

Versjoner

 • Figur Versjoner
  Figur Versjoner

Gir deg mulighet til å jobbe med ulike versjoner av siden, og velge hvilken versjon du ønsker å aktivere. Dette kan være relevant for sider med rikt innhold som er sesongrelatert. Da vil du som redaktør med enkle grep lage nye versjoner i administrasjonklienten og velge hvilken versjon som skal gjøres tilgjengelig for dine besøkende. 

Aktiv versjon vises med blå tekst. Ved flere versjoner vil inaktive versjoner fremstå med en knapp "Aktiver versjon". Ved klikk på denne vil denne versjonen aktiveres. 

Revisjoner

 • Figur Revisjoner
  Figur Revisjoner

Revisjoner viser en liste for lagret historikk for hver versjon av siden. Dersom du ønsker å hente opp en eldre revisjon kan du  klikke på tittellenken og se innholdet.

Innkomne skjemadata

 • Figur Innkomne skjemadata
  Figur Innkomne skjemadata

Dersom siden har knyttet til seg et skjema vil du se en listeform over innkomne svar. Dette forutsetter at du har valgt å lagre innkomne data ved oppsett av skjema. 

Eksempelet over viser et innsendt svar på et gitt skjema. Ved å klikke på lenken "Åpne innkomne data" vil du kunne hente ut informasjon/svar fra skjemaet.

Sidekomponering