Digitalt Museum

Museer som benytter museum24 til oppbygning av sine hjemmesider er som regel også representert med samlinger på digitaltmuseum.no . 

Museum24 forsøker å utnytte dette ved å:

  • Gi tilgang til et enormt mediagalleri fra Digitalt Museum
  • Gi tilgang til å plukke objekter eller sette opp søk møt Digitalt Museum for å skape utvalg som presenteres på sitt nettsted og skaper overganger til fullvisning på digitaltmuseum.no
    • Objekter kan presenteres i grids/lister, som faktabokser eller i kart
  • Tilby sluttbruker kan  gjøre egne søk innen forhåndsinnstilte søkekontekster
  • Lage "bannere" som skaper overganger til en hvilken som helst side (resultatsett) i Digtalt Museum
    • Knapper eller søkefelt


Se eksempler her:

Her de modulene som er mest benyttet for integrasjon mellom museum24 og Digitalt Museum: