Artikkeleditoren

Det meste av arbeidet knyttet med forvaltning av museum24 nettsteder foregår i artikkeleditoren. Vi ser her på en del aspekter rundt denne som kan effektivisere redaksjonelt arbeide i museum24.

Når man  befinner seg på en ny eller eksiterende side i nettstedet viser en "sidesti" helt øverst i grensenittet hvor i sidetreets struktur denne ligger. For hvert punkt i denne stien finner man en nedtrekksmeny som gir tilgang til noen "typiske" funksjoner. Herfra kan man f.eks opprette en ny side under den man jobber med eller på samme nivå som den siden man jobber med, eller på nivåer lenger opp i strukturen.

Man kan også bruke disse nedtrekkene for å gå direkte til sideredigering av andre sider på underliggende nivå, samme nivå eller andre nivåer ved å klikke på andre sider i nedtrekksmenyen(e). Husk å lagre siden du jobber med før du beveger deg bort, da det pt. ikke er noe autolagring når man navigerer bort fra en sideeditor.

 • Her ser man nedtrekksmeny som viser oversikt over alle sidene på samme nivå som den man jobber med, og som gir tilgang til å gå direkte til disse samt tilgang til å opprette ny side på samme nivå.
  Her ser man nedtrekksmeny som viser oversikt over alle sidene på samme nivå som den man jobber med, og som gir tilgang til å gå direkte til disse samt tilgang til å opprette ny side på samme nivå.
 • Klikke på andre steder i sidestien for å få opp nedtrekksmenyer som er relative for de ulike nivåene. Klikker man på nettstedets (navn nest lengst til venstre), får man en del andre veier videre: redigere språk/sidemal, gå til sidetre oversikt, mulighet til å skjule sidesti/navigasjonsti for å spare plass i editors header.
  Klikke på andre steder i sidestien for å få opp nedtrekksmenyer som er relative for de ulike nivåene. Klikker man på nettstedets (navn nest lengst til venstre), får man en del andre veier videre: redigere språk/sidemal, gå til sidetre oversikt, mulighet til å skjule sidesti/navigasjonsti for å spare plass i editors header.

Oppbygning av en side

Artikkeleditoren gir mulighet til å bygge opp siden omtrent akkurat slik man måtte ønske, basert på de tilgjengelige moduler som finnes i museum24.  Man legger inn så mange moduler man trenger (og gjerne flere av hver type) via knapper for dette nederst i artikkeleditorens seksjoner. 

De mest brukte modulene er (trolig) "Tekst" og "Media", men det finnes en rekke andre. Disse er tilgjengelige som knapper i "innhold/body" seksjonen. Ønsker man å fjerne en modul fra en side gjøres det via "øye" symbol i modulens header, enten ved da å fjerne modulen eller skjule den.

Tittel og ingress seksjonen har et noe mer begrenset utvalg av moduler, mens seksjonen helt i bunn av artikkeleditoren (Kort), er forbeholdt det å lage kort som representerer siden. Merk at kort er innganger (minirepresentasjoner) av den siden man jobber med, som er tenkt benyttet som veier inn til denne siden fra andre steder.

Merk at det også er mulig å lage flere innholdsrader eller legge inn brede rader, noe som kan skape mer variert uttrykk. 


Se eksempler her

Tips

 • Sider må publiseres (Lagre og publiser) for å bli tilgjengelig på nettsted for sluttbruker
 • Lagring skjer ikke automatisk, så man må trykke på "lagre" knapp øverst til høyre for å lagre. Den blir markert (Lagre endringer + skifter farge) hver gang det er foretatt endringe.
 • Bruk navigasjonssti øverst for å effektivt opprette nye sider på samme nivå eller under gjeldende side.
 • Navigasjonssti kan også benyttes for å navigere til redigering av andre sider.
 • Klikk i forhåndsning for å åpne korresponderene modul i editor til venstre
 • Klikk på modul (header) i editor til venstre for å scrolle i forhåndsvisning.
 • Man kan lage nye versjoner av en side (se egen sak)
 • Sider kan flyttes (se egen sak)
 • Sider har innstillinger slik som (stikkord, metadata, koblinger mot sider på andre språk, visningsmal, sidetype (kategori) og annet som man finner under sidens innstillinger (tre prikker til høyre for sidens navn i navigasjonstien øverst)