Hopp til hovedinnhold

Artikkeleditoren

Det meste av arbeidet knyttet il forvaltning av nettsteder i Museum24 foregår i artikkeleditoren. Vi ser her på en del aspekter rundt denne som kan effektivisere det redaksjonelle arbeidet.

Artikkeleditoren består av

 • Header
  • Tilgang til sideinnstillinger, side-skin, nyttige kontekstuelle funksjoner og lagre-funksjoner. Mulighet for å navigere effektivt mellom sider eller deler av løsningen.
 • Editor (til venstre)
  • Her utfører man det meste av arbeidet; legger inn seksjoner og moduler og fyller disse med innhold og innstillinger.
 • Forhåndsvisning (til høyre)
  • Viser fortløpende resultatet av arbeidet og kan vise dette i ulike skjermstørrelser.  Klikk i forhåndsvisning for å  åpne respektiv modul  i editor.
 • Sidepanel (kommer inn fra venstre når man skal hente inn annet innhold, eks bilder)
  • Gir tilgang/søk i eget og evnt andres mediagalleri, person- og kort-gallerier, skjemagalleri og steder/lokasjoner. Gir også tilgang til  DigitaltMusem.
 • 1/2
  Her ser man nedtrekksmeny som viser oversikt over alle sidene på samme nivå som den man jobber med, og som gir tilgang til å gå direkte til disse samt tilgang til å opprette ny side på samme nivå.
 • 2/2
  Klikke på andre steder i sidestien for å få opp nedtrekksmenyer som er relative for de ulike nivåene. Klikker man på nettstedets (navn nest lengst til venstre), får man en del andre veier videre: redigere språk/sidemal, gå til sidetre oversikt, mulighet til å skjule sidesti/navigasjonsti for å spare plass i editors header.

Editor: Oppbygning av en side

Artikkeleditoren gir mulighet til å bygge opp siden omtrent akkurat slik man måtte ønske, basert på de tilgjengelige seksjoner og moduler som finnes i museum24.  Man legger inn så mange moduler man trenger (og gjerne flere av hver type) via knapper for dette nederst i artikkeleditorens seksjoner. 

De mest brukte modulene er (trolig) "Tekst" og "Media", men det finnes en rekke andre. Disse er tilgjengelige som knapper i innholdsseksjonene. Ønsker man å fjerne en modul fra en side gjøres det via "øye" symbol i modulens header, enten ved da å fjerne modulen eller skjule den. Man kan også skjule/fjerne flere moduler om gangen dersom man foretar disse operasjonene på seksjone som modulene ligger i.

Seksjonen helt i bunn av artikkeleditoren (Kort), er forbeholdt det å lage kort som representerer siden. Merk at kort er innganger (minirepresentasjoner) av den siden man jobber med, som er tenkt benyttet som veier inn til denne siden fra andre steder. Kortene kan også vises som faktabokser på siden de representerer, men må da opprettes eller flyttes inn i en innholdsseksjon.

Merk at det også er mulig å lage flere innholdsrader eller legge inn rutenett og introseksjoner, noe som kan skape mer variert uttrykk. 

Se eksempler her

Forhåndsvisningen

Tips

 • Sider må publiseres (Lagre og publiser) for å bli tilgjengelig på nettsted for sluttbruker
 • Lagring skjer ikke automatisk, så man må trykke på "lagre" knapp øverst til høyre for å lagre. Den blir markert (Lagre endringer + skifter farge) hver gang det er foretatt endringe.
 • Bruk navigasjonssti øverst for å effektivt opprette nye sider på samme nivå eller under gjeldende side.
 • Navigasjonssti kan også benyttes for å navigere til redigering av andre sider.
 • Klikk i forhåndsning for å åpne korresponderene modul i editor til venstre
 • Klikk på modul (header) i editor til venstre for å scrolle i forhåndsvisning.
 • Man kan lage nye versjoner av en side (se egen sak)
 • Sider kan flyttes (se egen sak)
 • Sider har innstillinger slik som (stikkord, metadata, koblinger mot sider på andre språk, visningsmal, sidetype (kategori) og annet som man finner under sidens innstillinger (tre prikker til høyre for sidens navn i navigasjonstien øverst)
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1