Kalenderhendelser

Vi kan velge å lage en eller flere kort/innganger på en side. Disse vil kunne presenteres på ulike måter i nettstedet.

Vi kan opprette så mange kort/innganger som ønskelig for hver side. Disse kortene kan igjen ha ulike egenskaper (type generell, utstilling, arrangement eller aktivitet).

Ved å opprette flere kort kan disse brukes for å skape flere innganger til siden den tilhører. På denne måten vil du som redaktører fremheve ulike deler av samme artikkel. 

Kortene som opprettes på siden vil ikke være synlig før du velger å vise dem. Unntaket er kort som opprettes som type arrangement. Disse vises automatisk i kalenderen.