Hopp til hovedinnhold

Forvalte og lage menyer.

Nettstedene kan ha menyer i topp og bunn. Menyen bygges unikt opp for hvert språk nettstedet finnes på. De trenger ikke å reflektere sidestrukturen (sidetreet) på nettstedet i det hele tatt.

Menyer administreres under hvert enkelt språk sin "spåkmal". En måte å komme seg til disse malene er å gå via Innstillinger / språk. Klikk på f.eks "norsk" for å redigere norsk språkmal.

 • 1/1

I språkmalen finner man en del ulike innstillinger, deriblant en "Header" seksjon som inneholder en menykomponent. Menykomponenten består igjen av flere innstillinger (hovedmeny, språkmeny, søk ..), men vi ser her på hovedmenyaspektet.

 • 1/1
  Fra menykompenenten legger man til menypunkter, fjerner menypunkter, styrer rekkefølge og ordlyd. Alle sider arver disse innstillingene umiddelbart etter "lagring av endringer".

Hovedmenyen settes opp/forvaltes her og samtlige sider på dette språket vil reflektere dette oppsettet. Menyene bør trolig standardiseres litt og ikke endres på alt for ofte.

Man kan bygge hovedmenyen i to nivåer med et valgfritt antall menypunkter på nivå 1 og nivå 2.  Rekkefølgen på menypunktene på kan også fritt bestemmes. Ordlyden på menypunktene blir "default" lik tittelen på sidene man har plukket inn i menyen, men man kan også overstyre menypunktenes ordlyd om man ønsker dette.

Normalt sett legger man inn menypunkter på ønsket nivå ved å enten trykke på "Legg til side (nivå 1)" eller "Legg til side (nivå 2)". For nivå 2 gjør man dette innunder det respektive "nivå-1" menypunktet som man vil legge "nivå-2" punkter under. Hver punkt (både på nivå 1 og 2) kan flyttes oppover eller nedover med piler som kommer til syne når man peker over menypunktet. Man kan også fjerne et menypunkt ved å klikke på (-) knapp.  Sidene man legger inn i menyen kan plukkes fra et hvilket som helst nivå i sidetreet. 

Det er også mulig å legge til "eksterne linker" i menyen ("Legg til lenke") dersom man har behov for menypunkter som som f.eks peker til andre nettsider el.  For eksterne lenker må man angi en komplett URL (nettstedsadresse).


 • 1/1
  Når man plukker sider til menyen ser man hvilke som allerede er lagt inn på det nivået man jobber mer. Klikker man på en side som allerede er lagt til vil denne fjernes fra menyen. Klikk på nytt og den vil legges til igjen.
 • Hvis man endrer URL på en side som ligger i menyen så vil menyen automatisk oppdatere adressen til siden slik at man ikke får brutte lenker.
 • Å fjerne et menypunkt betyr ikke at man sletter siden, men den blir bare borte fra menyen, og kan evnt legges inn igjen senere.
 • Slettes en side som er lagt inn i meny, så vil denne automatisk fjernes fra menyen for å unngå brutt lenke. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man sletter en side som er lagt inn som nivå 1 i menyen og har nivå 2 punkter under seg. Da blir menypunktet liggende og vil fremdeles fungere slik at man får åpnet nivå 2 i menyen.
 • Designkonseptet legger opp til mange måter å navigere rundt i løsningen på. Menyen er ikke nødvendigvis viktigste navigasjonselement. "Kort", lenkelister, søk og annet vil like gjerne kunne føre sluttbruker videre til relevante sider.

Bildet ovenfor viser hvordan man "plukker" sider inn i menyen via sidetreet som dukker opp til venstre i skjermbildet når man trykker "Legg til side.." . Videre viser bildet at menyen (på større skjermer) vil fremstå som en nedtrekksmeny for sluttbruker. På mindre skjermer vil den fremstå litt annerledes.  I og med at punktene på nivå 1 i menyen brukes til å åpne nedtrekksmeny (dersom det er lagt inn ett nivå 2),  må man gjerne legge inn nivå-1 punktet også som det første punktet også i nivå 2.

Dersom et nivå-1 menypunkt ikke har noe nivå-2 under seg så vil bruker går rett til nivå-1 side ved å klikke på punktet.

Endringer i meny (og endringer i språkmal forøvrig)  lagres via knapp oppe i høyre hjørne og vil umiddelbart påvirke alle sider på nettstedet som er på samme språk som språkmalen.


Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1