Hvordan sette opp automatikk i en kortmodul?

Hvordan setter man opp en automatisk kortmodul?

Ved å stille inn et søk (lag kort/personsøk) i en kortmodul så kan man oppnå at modulen henter ut innhold i henhold til reglene man angir automatisk. Legger man kortmoduler med slik regelsett inn her og der vil altså innholdet på disse sidene bli mindre statisk.

Det er lett å stille inn regelsettet, men det krever at man har noen grunnleggene prinsipper på plass når det kommer til kategorier (korttyper) og evnt stikkord/sidestruktur dersom dette også skal brukes til å sette opp regler.  F.eks må da alle forfatter kjenne til hvilke stikkord som evnt skal brukes, og kjenne til hvor i sidetreet innhold skal opprettes dersom dette har noe å si for om innhold blir snappet opp av automatikken eller ikke.

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2