Hopp til hovedinnhold

KulturPunkt

For de som bruker KulturIo (tidligere KulturPunkt) fra eKultur, er det mulig å trekke frem og vise (eller skape overganger til) dette innholdet via kort eller kart.

Flotasjonshallen

  • To av kulemøllene, hvor malmen gjennomgikk den siste knuseprosessen før den gikk til flotasjonskarene.
    To av kulemøllene, hvor malmen gjennomgikk den siste knuseprosessen før den gikk til flotasjonskarene.

I flotasjon brukes fysiske og kjemiske metoder for å skille malmen fra gråberget.

Etter at malmen hadde blitt knust i knuseriet, ved siden av flotasjonshallen, ble den fraktet over til flotasjonshallen. Her foregikk den siste knuseprosessen i ei såkalt kulemølle. I møllene ble malmen malt ned i vann til en pulp, en løsning av fast masse i væske.

Etter knusinga gikk pulpen til et røreverk hvor det ble blandet inn kjemikalier. Denne blandinga ble så pumpet over i flotasjonsmaskinene hvor det ble blåst inn luftbobler. De kobberholdige kiskornene festet seg til kjemikaliene og boblene, mens gråberg og magnetkis ble skyllet vekk. Produktet var et finkornet konsentrat med kobberinnhold på rundt 20%. Tilslutt ble konsentratet pumpet opp i et skivefilter der det ble tørket og blåst ned i lagersiloen. Derfra ble konsentratet transportert til Røros for smelting.

Vil du lese mer om flotasjon? Her finner du en artikkel!

 Foto: Rørosmuseet

i
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1