Hopp til hovedinnhold

Hvordan lage internlenker / ankere?

Dersom man har en side med en viss lengde kan det være nyttig å lenke til spesielle steder på siden. Dette er mulig ved å gi seksjoner eller moduler en valgfri "ID for internlenke" og deretter lage lenker til denne ved å bruke #EN_ID

Lenkeliste

Her noen intern og ekstern lenker fra en lenkeliste.

Hvor kan man legge til ID (anker) for internlenking?

For en seksjon kan dette gjøres under  seksjonsinnstillinger, mens for en modul ligger det et eget felt normalt plassert under modulens beskrivelses-felt. Merk at det varierer litt hvor man finner dette feltet fra modul til modul (noe vi få harmonisert etter hvert).

NB! Bruk helst enkle uttrykk uten mellomrom, norske tegn etc. så blir det enklere når man skal etterpå lenke til disse stedene, fordi da må man skrive inn disse ID'ene ordrett.

Så snart man har angitt en eller flere slike ID'er på siden kan man lage lenker med mønsteret #ID_MAN_VIL_LENKE_TIL  , f.eks #testseksjon som benyttes i dette eksemplet.

  • 1/1

Hvilke moduler kan lenke til internlenker?

Internlenker kan legges til i  brødtekstmoduler, lenkelister og bannere via knappen "Link (intern/ekstern)".

  • 1/1
  • 1/1

Lenker i brødtekst kan man også legge inn. Man markerer et ord og klikker på lenkesymbolet over brødtekstfeltet. I vindu som dukker opp legger man så inn url på formen #ID_MAN_VIL_LENKE_TIL

  • 1/1

Her starter seksjonen "testseksjon"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Her er modulen "testmodul"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Internlenke fra knapp i en banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1