Hopp til hovedinnhold

Kalendere med timesprogrammer

Det er mulig å påføre datoinformasjon på "programmoduler" i vanlige artikler og videre konfigurere kalendermodul til å vise "dagsprogrammer". 

Programmodulene kan enten brukes som rene programformateringer i en artikkel eller de kan ved å påføres kalenderdata også gjøres i stand til å levere data til kalendermodulen. Kalendermodulen kan på sin side konfigureres til å vise dagsprogrammer i tillegg til kort (høydepunkter). Man kan da oppnå f.eks en kombinasjon av kommende måned / måneders høydepunkter og dages detaljerte program. Videre kan/vil nytt dagsprogram vises når sluttbruker klikker seg inn på spesifikke dager.

Programmet for en gitt dag kan leveres fra mange programmoduler. Man kan f.eks sette opp et fast program for åpningstider og annet som gjelder i en periode (inkl. unntakshåndtering) og samtidig angi program for et gitt arrangement som  da dukker opp i tillegg. 

Funksjonaliteten for å fremheve høydepunkter (som kort) i kalenderen er forøvrig fremeles hovedkonseptet knyttet til m24 kalender. 


  • 1/2
  • 2/2
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1