Hopp til hovedinnhold

Kort kan opprettes og forvaltes på ulike måter

Det finnes flere måter å opprett og forvalte kort på

Opprette og forvalte kort via siden kortet representerer

Normalt sett opprettes kort i "kortseksjonen" på den siden som kortet tilhører og skal lenke til. Og senere finner man kortet på denne siden/seksjonen slik at man kan gjøre endringer på det. Endringer vil da påføres alle steder hvor kortet er i bruk. Det vil si på alle andre sider som har en kortmodul som viser det aktuelle kortet.

Man kan også legge (flytte eller opprette det i) en innholdseksjon på den siden kortet representerer og lenker til. Dette blir tilsvarende som ovenfor bare at kortet da også kan vises som en faktaboks på siden det tilhører.

 • 1/2
  Normalt sett opprettes kort på den siden som kortet representerer og i sidens "kortseksjon". Ønsker man at kortet også skal vises på den siden det representerer må det flyttes opp til en innholdsseksjon, eller opprettes der via Kort/faktaboks-knappen.
 • 2/2
  Kort kan opprettes i innholdsseksjon (eller flyttes dit) og på den måten kan de også vises som en faktaboks på siden som kortet representerer og lenker til.

Opprette og forvalte kort via kortmoduler

Kortmodulene trekker frem kort, normalt sett ved at man har plukket kort inn i dem eller ved å sette opp et regelverk for automatisk uthenting.

Men det er også mulig å opprette kort via "Lag kort" knapp i kortmodulene. Disse må man da knytte til den siden de skal lenke til via knapp for dette. Og når det er gjort vil man også gjenfinne kortet på denne siden slik at det evnt kan forvaltes derfra.

Det er også mulig (uansett hvordan et kort har blitt opprettet) å redigere det via kortmodulen, enten via et modalvindu som viser en korteditor eller ved å klikke seg inn på den siden som kortet tilhører og så foreta redigering og lagring.

Merk at man også kan overstyre tekster i kortet lokalt (altså i kontekst av den kortmodulen som viser kortet) og disse vil da brukes i stedet for tekstene som er nedlagret på selve kortet.

 • 1/1
  Kortmodulen presenterer kortene på ulike måter, men gir også redaksjonelle innganger både til korteditor, eller til siden som kortet peker til. DEt er også mulig å opprette kortv via kortmodulen, men de må da knyttes til en side via knapp for dette i korteditoren. Alternativt kan de peke til eksterne lenker.

Opprette og gjenfinne kort via kortoversikt/galleri

I administrasjonsklienten finner man et kort-galleri. Her kan man også opprette og gjenfinne kort (for å forvalte dem). Merk at dersom kort opprettes her vil man normalt sett måtte knytte det til en side via en knapp for dette. I det man har gjort dette vil man senere gjenfinne kortet på den siden det er tilknyttet. Et kort kan bare være knyttet til en enkelt side. Det kan alternativt knyttes til en eksterm URL (nettsted) og man vi da ikke gjenfinne 

 • 1/1
  Kort kan også opprettes og forvaltes via "Kort"-galleriet i administrasjonsklienten.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1