Rikerere formidling

I 2019 ble Museum24 utvidet med noe vi kalte for "longreads" eller nærmere bestemt en ny type innholdsseksjon kalt "introseksjon". Tanken var å kunne skape mer spennende formidling/promotering av tjenester, tilbud, samlinger, arrangementer!

Også før dette var det mulig å skape "lange" artikler bestående av både variert innhold og struktur gjennom løsningen. 

Gjennom introseksjoner har man fått et nytt virkemiddel som kan brukes til stort eller smått.  Dette er forsøkt innført på en slik måte at det å arbeide med slike sider redaksjonelt sett blir veldig likt hvordan man jobber med øvrig innhold.

I det følgende kommer veiledninger og eksempler. Merk at dette er ting som er under stadig utvikling.

Mer om dette samt eksempler finner du i det følgende:

Andre eksempler:

 (Foto/Photo)

Diverse testing

Trekkspillets gleder 3 (Foto/Photo)

Innganger til DM

Annet

Andre virkemidler som kan være aktuelle

Vi ser for oss at dette er et konsept i stadig utvikling. Ting det kan være naturlig å jobbe videre med kan være:
  • Effekter på tekst og knapper
  • Mer kontroll på tekststørrelser, farger..
  • Videoscroll
  • ​Grafiske komponenter : grafer ol.
  • Innholdsfortegnelse / internmenyer / navigasjon oppover nedover
  • Forenklinger redaksjonelt
  • Knytte flere saker sammen til en serie (felles meny)