Rikerere formidling

For promotering av tjenester, tilbud, samlinger, arrangementer!

Via vanlige artikler og de utallige mulighetene man får ved å kombinere seksjoner og moduler kan man allerede skape  spennende  og variert innhold gjennom løsningen. 

Men i tillegg til dette  utvikler vi i 2019-20 en løsning der man kan gjøre enda mer. Vi har kalt konseptet "Longreads" og det består av flere byggeklosser og tilnærminger.

Målsetningen med dette er  å tilføre løsningen en ny spennende formidlingsform som kan brukes til stort eller smått.  Dette er forsøkt innført på en slik måte at det å arbeide med slike sider redaksjonelt sett blir omtrent som å jobbe med vanlige side.

I det følgende kommer veiledninger og eksempler. Merk at dette er ting som er under stadig utvikling.

Andre eksempler:

 (Foto/Photo)

Diverse testing

Trekkspillets gleder 3 (Foto/Photo)

Innganger til DM

Annet

Andre virkemidler som kan være aktuelle

  • Effekter på tekst og knapper
  • Mer kontroll på tekststørrelser, farger..
  • Videoscroll
  • ​Grafiske komponenter : grafer ol.
  • Innholdsfortegnelse / internmenyer / navigasjon oppover nedover
  • Forenklinger redaksjonelt
  • Knytte flere saker sammen til en serie (felles meny)