Hopp til hovedinnhold

Rikerere formidling

I 2019 ble Museum24 utvidet med såkalte "longreads" eller nærmere bestemt en ny type innholdsseksjon kalt "introseksjon". Tanken var å kunne skape mer spennende formidling/promotering av tjenester, tilbud, samlinger, arrangementer, uten at det skullle bli for komplisert.

Også før dette var det mulig å skape "lange" artikler bestående av både variert innhold og struktur gjennom løsningen. 

Men gjennom introseksjoner har man fått et nytt virkemiddel som kan brukes til stort eller smått.  Dette er forsøkt løst ved at man bygger/fyller introseksjoner akkurat på samme måte som de andre seksjonsyper, men kun med et lite tillegg av seksjonsinnstillinger som muliggjør "effektene" som introseksjonene gir.

I starten ble slike artikler sett på som litt selvstendige enheter, bl.a  ved at de ble vist uten nettstedets normale header/meny ol. Etterhvert har imidlertid effektene smeltet sammen med vanlig sidekomponering, slik at man kan bruke det som et virkemiddel på en hvilken som helst ellers vanlig artikkel, eller fortsatt velge å la den stå på egne bein slik som opprinnelig. Ved bruk av dette virkemiddelet på vanlige sider som oppfattes som en del av det ordinære nettstedet (normal header/meny etc,) så bør man trå litt varsomt.

Her er et eksempel på hvordan man kan bygge en vanlig artikkel med noe bruk av introseksjoner nedover i artikkelen. 

I det følgende kommer veiledninger og eksempler. Merk at dette er ting som er under stadig utvikling.

Andre eksempler:

Trekkspillets gleder 3

Andre virkemidler som kan være aktuelle

Vi ser for oss at dette er et konsept i stadig utvikling. Ting det kan være naturlig å jobbe videre med kan være:
  • Effekter på tekst og knapper
  • Mer kontroll på tekststørrelser, farger..
  • Videoscroll
  • ​Grafiske komponenter : grafer ol.
  • Innholdsfortegnelse / internmenyer / navigasjon oppover nedover
  • Forenklinger redaksjonelt
  • Knytte flere saker sammen til en serie (felles meny)