Hopp til hovedinnhold

Formål og løsning

Formålet med samarbeidet er å utvikle en felles webplattform som gir stordrifsfordeler og gode synergier på tvers av museene. Etter nøye vurderinger ble det avgjort å utvikle den nye plattformen som en egenutviklet løsning, fremfor etablerte hyllevare.

Fordeler med egenutviklet løsning

  • Sikre gjenbruk av kildekode og kompetanse fra andre etablerte produkter i økosystemet
  • Skreddersydd løsning for museene som imøtekommer kravene fra prosjektgruppen på en tilfredsstillende måte.
  • Museene får selv direkte eierskap til kildekoden
  • Ikke avhengig av 3.parts utviklere. Det gir kortere tjenesteveg for museene når det kommer til bistand, utbedringer og support.
  • Løsningen integreres i enklere grad mot etablerte produkter som DigitaltMuseum, KulturPunkt og DAM-biblioteker.
  • Krever mindre ressurser ved oppdatering av teknisk rammeverk uten lisensbelagte begrensninger

Teknologi og strategi

Løsningen bygger på teknologi som allerede er forankret i MuseumsIT. Løsningen er API-basert og betyr at innholdet er uavhengig av teknologisk plattform.

Dette sikrer gjenbruk av innhold/data både på tvers av produkter i økosystemet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1