Hopp til hovedinnhold

Luft mellom seksjoner, moduler eller i rutenett

Museum24s grunndelsign gir standard luft mellom ting og i noen tilfeller ikke luft i det hele tatt. Kunders egne design kan påvirke dette, men i tillegg ligger det muligheter til å redaksjonelt tune luft.

Seksjoner vil automatisk få noe vertikal luft i over og underkant unntatt påfølgende rutenettseksjoner som har lik bredde, da vi antar disse som regel skal ligge tett i tett. men luft kan både legges til eller fjernes via seksjonsinnstillingene til hver enkelt seksjon.

Ønskes luft mellom to moduler i en innholdeseksjon kan man man legge til en "widget"-modul mellom disse og stille inn ønsket mengde luft i denne. 

Ønskes luft mellom bannere i et rutenett, så man velge mellom noen ulike luftvalg noe som også ligger i seksjonsinnstillingene. Merk at dersom man alltid ønsker luft mellom bannere så bør dette håndteres i desiget til nettsted slik at man slipper stille det inn for hver seksjon,

Se eksempler beskrevet ifbm versjon 2021.06.00
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1