Hopp til hovedinnhold

Oppstartsprosess

Ta kontakt med KulturIT for å høre om Museum24 kan være noe for dere.

Etter innledende demo og evnt avtale om å gå videre med løsningen kan prosessen typisk se omtrent slik ut

Prosess ved eventuell oppstart av prosjekt

Her er hovedpostene i et typisk Museum24 prosjekt. Tidsaspektene kan være fra dager til måneder avhengig av omfang og ambisjoner. Hovedvekten av tidsforbruk vil være den tiden som museene selv bruker på å skape det redaksjonelle innholdet. Dette kan involvere alt fra en til 10-talls personer.

Innledende prosess

 • Hva vil dere bruke nettstedet til?
  • Hva slags type innhold?
  • Hvem er publikum/målgrupper?
 • Hvordan organisere flere nettsteder (konsolidert)​?
  • En redaksjon pr. avdeling/museum?
  • Hvor like skal museene fremstå? (Designmessig, struktur, menyer etc.)
 • Noen overordnede tanker om design / utrykk?
  • Trådskisser (m24 kan til en viss grad kunne brukes til dette)
 • Noen andre nettsteder man som kan være til inspirasjon?
  • Noe som skal med fra gammelt nettsted?

Etablering av x antall nettsteder og redaksjon

Det blir som regel etablert ett nettsted pr. avdeling/arena dersom det er snakk om et konsolidert museum.
Nettsted(er) opprettes via administrasjonsklienten og umiddelbart etter dette kan de som skal jobbe med nettstedet få redaksjonelle roller knyttet til ett eller flere nettsteder og påbegynne det redaksjonelle arbeidet. Redaksjonelle brukere vil bli invitert til løsningen og bli ført inn via en registreringsprosess.

Som regel har disse brukerne fått et lite kurs i forkant. Vi lærer i tillegg gjerne opp en eller noen superbrukere i organisasjonen innledningsvis, slik at han/hun over tid blir en hovedressurs internt.

Ofte vil det i starten være snakk om å flytte eller gjenskape innhold som finnes på eksisterende nettsider. Her kan gjerne en strategi for hva nettsidene skal være og romme (sammenliknet med hva de har vært) ligge til grunn. Det kan også foreligge designskisser eller prinsippskisser som man kan arbeide etter.

Definere noen grunnleggende innstillinger

Man kan definere viktige innholdstyper (kategori) pr. nettsted (eller gjerne felles for alle i en konsolidert organisasjon) slik som 

 • arrangement
 • utstilling 
 • osv

Slike innholdstyper sier noe om hva innholder er, og kan videre brukes til å skape automatikk i form av kalendere etc.

Det er lurt å komme i gang på en ryddig måte med slikt arbeid, så man slipper gå tilbake i etterkant for å evnt skape orden og automatikk.

Det er også mulig å registrere lokasjoner og stikkord som kan brukes gjentatte ganger. Dette vil også være med på å skape en bedre kvalitet på innholdet samt gi muligheter slik som å plassere ting på et kart, eller å redaksjonelt søke etter innhold innen gitte stikkord.

Sidestukturer og menystrukturer i portalen er også noe man kan ha nytte av å tenke ut i forkant, selv om disse (som alt annet i Museum24)  fritt kan forvaltes og endres når som helst.

Dersom man bruker en del regel-automatikk i forbindelse med oppbygning av nettstedet, er det viktig at alle involverte redaktører kjenner til dette, slik at de vet hva konsekvensen av å f.eks opprette et "arrangement" vil være.

Det redaksjonelle arbeidet

Det redaksjonelle arbeidet kan påstartes uavhengig av designprosesser og kan pågå i fred og ro helt til man føler arbeidet er godt nok til å erstatte eksisterende nettsted eller lanseres som en helt ny løsning.  Her kommer det litt an på hvor god tid man har og hvor store ressurser man setter inn på å få skapt de nye nettsidene.

Arbeidet består typisk i å 

 • Lage og forvalte sider med et variert sett av innhold
 • Laste inn mediaelementer (bilder, video etc.) ​

Dette arbeidet fortsetter etter lansering, slik at nettstedet hele tiden er levende og stadig kan forbedres, utvides eller liknende.

Det er en stor fordel om de som jobber redaksjonelt med et nettsted har litt kjenskap til gode skriveregler for web og et forhold til hvordan man skaper god tilgjengelighet for alle brukere.

Designprosessen

Designprosessen kan gjøres i forkant, underveis eller etter at mye av det redaksjonelle er grunnleggende på plass.

Designambisjonene kan være fra svært enkle til omfattende. Museum24 har et grunndesign og noen enkle prinsipper for egne design kombinert med dette så man kan komme unna med å gjøre lite, men det er også mulig å gjøre mer utav det. 

Uansett tilnærming er det viktig at KulturIT er involvert i denne prosessen da rammene for eget design er begrenset ut av noen grunnleggende egenskaper i løsningen rundt hvordan moduler kan plasseres og flyte i forhold til hverandre. Man står alt i alt rimelig fritt, men tiden det vil ta å implementere et design (css) kan variere avhengig av ambisjonene. Det er viktig å merke seg at Museum24 har et solid grunndesign i bunn og at litt av poenget med å bruke Museum24 er at man ikke skal trenge å finne opp hjulet helt på nytt..

I forbindelse med enkelte prosjekter kan det bli aktuelt å utvikle noe ny funksjonalitet i Museum24 for å kunne dekke ønsker som museet har rundt design eller annet. Men i slike tilfeller forsøker vi å skape standard-funksjonalitet ut av dette slik at det også kommer andre til nytte.

Se mer om:

Etter lansering

Etter lansering fortsetter det daglige redaksjonelle arbeidet og man kan innlemme stadig flere (eller færre) medarbeidere i dette arbeidet. Man kan opprette flere nettsteder dersom det kommer til avdelinger eller liknende.

Det kan være lurt å ha en redaksjonsgruppe som møtes i blant eller avtaler noen felles kjøreregler. Museum24 er et veldig fritt system for å kunne dekke alle mulige museers ulike behov, så derfor kan det være på sin plass å etablere en viss intern enighet omkring hvordan man beskriver visse typer innhold. Hvilke byggeklosser og i hvilke rekkefølge f.eks. . 

Når man bruker Museum24 vil man forøvrig ta del i eventuelle nye funksjoner som måtte bli utvikles samt den generelle videreutviklingen av løsningen. Dette kan gå på alt fra en gradvis forbedring av kvalitet og ytelse i sluttportal til en helt nye administrasjonsklient. I perioder kan det komme slike oppdateringer en gang i måneden, men det kan også ta lenger tid dersom det jobbes med større oppgaver.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1