Oppstartsprosess

Ta kontakt med KulturIT for å høre om Museum24 kan være noe for dere.

Etter innledende demo og evnt avtale om å gå videre med løsningen kan prosessen typisk se omtrent slik ut

Prosess ved eventuell oppstart av prosjekt

Her er hovedpostene i et typisk Museum24 prosjekt. Tidsaspektene kan være fra dager til måneder avhengig av omfang og ambisjoner. Hovedvekten av tidsforbruk vil være den tiden som museene selv bruker på å skape det redaksjonelle innholdet. Dette kan involvere alt fra en til 10-talls personer.

Innledende prosess
Etablering av x antall nettsteder og redaksjon
Definere noen grunnleggende innstillinger
Det redaksjonelle arbeidet
Designprosessen
Etter lansering