Hopp til hovedinnhold

Rutenett; 3 like brede bannere i bredden?

Normalt sett kan man få 2 eller 4 bannere av lik bredde inn i en rutenett-rad.

small + small + medium-small

Gir 3 i bredden men de får ujevne størrelser både på desktop og mobil

25% desktop
50% mobil

50%  på desktop
100% på mobil

small + small + small

det blir et hull til høyre!

25% desktop
50% mobil

Spesialgrid?

I versjon 2021.06.00 av Museum24 kom det en innstilling på rutenettseksjonsnivå der man kan stille inn "spesialgrid" slik at "small"-bannere får 33% bredde i en rutenettseksjon. På mobil vi disse da gis 100% bredde.  Resultatet blir slik som nedenfor.

blir 33% på desktop i spesialgrid:33%(small)

blir 100% på mobil i spesialgrid:33%(small)

Figur:

Slik stilles dette inn via seksjonsinnstillinger i den eller de aktuelle seksjonene.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1