Rutenett; diverse problemer og mulige løsninger

I rutenettseksjoner kan man legge inn en mange bannere og sette ulike størrelser på hver enkelt banner slik at de i sum danner ulike type rutenett.

Selv om rutenett/banner-størrelsene baserer seg på en matematikk som går opp så kan man allikevel havne i noen problemer. Dette har som regel med ulikheter i hvor mye bredde en modul fyller på desktop (store skjermer) kontra mobil.

Bredde ( høyde-varianter)DesktopMobil
small (2)4 i bredden (25%)2 i bredden (50%)
medium (3)2 i bredden (50%)1 i bredden (100%)
large (3)1 i bredden (100%)1 i bredden (100%)

Hull i visning på mobil

På mobil vil noen oppsett skape "hull":

Alle varianter av:

  • desktop: small (25%) + medium (50%) + small​ (25%) = OK
  • mobil:  small (50%) + medium (100%) + small (50%) = Skaper hull!

Hadde det i stedet vært to small moduler etterfulgt av en medium ville dette fungert greit.


  •  (Foto/Photo)
    1/1

Dersom man vil beholde dette oppsettet, men få det til å fungere bedre på mobil så må man tvinge "small"-modulene til å ta 100% i slike tilfeller. Dette kan gjøres ved å påføre (skrive inn) en cssKlasse; mobil-100på den eller de problematiske modulene slik bildet nedenfor viser.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Hull i rutenett på desktop

Noen kombinasjoner av bannere kan i visse situasjoner også skape liknende "hull" på større skjermer. F.eks kan dette skje på visse zoom-nivåer i nettleseren pga små matematiske kalkulasjonsglipp; en desimal som rundes opp i stedet for ned.

Dersom dette skulle oppstå kan en løsning som regel være å dele opp siden i flere rutenett-seksjoner og så kun fylle en og en "rad" med bannere i hver rutenettseksjon.  Man får da tvunget frem nye "rader" og unngår på den måten "hull".  En fremgangsmåte kan være å ha en rutenettseksjon pr "rad" på desktop. Slik at man normalt sett ikke legger mer enn maks 4 synlige moduler i hver seksjon.

Merk at dette problemet kun oppstår om man har litt ymse størrelser og layouts (måten tekst og bilde settes i forhold til hverandre) i en og samme rutenettseksjon, så i de aller fleste tilfeller vil man ikke oppleve problemer selv om man har mange bannere i hver seksjon.